El 35% dels menors de 16 anys es troba en risc de pobresa

El 35,4% dels menors de 16 anys es troba en risc de pobresa o exclusió social segons dades difoses aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística. Segons reflecteix l’Enquesta de Condicions de Vida 2014 el risc de pobresa o exclusió social es va situar en el 29,2% de la població resident a Espanya, enfront del 27,3% registrat l’any anterior, sent els joves al sector de la població més vulnerable.

Els ingressos mitjans anuals se situen en nivells mínims

Els resultats de l’enquesta (realitzada a la primavera de 2014) ofereixen informació sobre els ingressos mitjans de les llars durant l’any 2013. L’ingrés mitjà anual net per llar es va situar en 26.154 euros (amb una disminució del 2,3% respecte al any anterior), el seu valor més baix almenys des de 2009, quan comença la sèrie retrospectiva que l’INE ha elaborat per poder comparar xifres.

Els ingressos mitjans per llar registrats el 2013 són un 2,3% inferiors als de 2012, quan es van situar en 26.775 euros anuals. Tirant la vista una mica més enrere, els ingressos mitjans anuals de les llars espanyoles s’han reduït un 11,7% en cinc anys, ja que el 2013 van ingressar 3.480 euros menys de mitjana que el 2009.

Un 42,4% no pot afrontar despeses imprevistes

El 42,4% de les llars espanyols no tenia capacitat per afrontar despeses imprevistes en 2014, el percentatge més elevat des de 2004. L’organisme considera que les llars tenen capacitat per fer front a despeses imprevistes quan disposa de recursos propis per a això, és a dir , sense recórrer a préstecs o compres a terminis per pagar despeses habituals que abans es liquidaven al comptat. L’import de la despesa és revisat cada any per l’INE a partir de l’evolució dels ingressos de la població, situant-se en 2014 en 650 euros.

La incapacitat de les famílies per afrontar despeses imprevistes ha evolucionat a l’alça en els últims anys, amb algunes excepcions. La veritat és que mentre el 2010 el 38,5% de les llars no podia fer front a aquests imprevistos, el 2014 la xifra ha pujat fins el 42,4%.

L’enquesta revela també que el 16,1% de les llars arribava a final de mes amb «molta dificultat», percentatge que ha baixat vuit dècimes respecte a 2013, quan es va assolir el nivell més alt de la crisi (16,9%) .

A més, l’INE apunta que el nombre de llars que no s’ha pogut permetre anar de vacances almenys una setmana a l’any es va situar el 2014 en el 45%, vuit dècimes menys que el 2013 (45,8%), però percentatge bastant superior al del 2010 (40,8%).

Segons l’organisme estadístic, el 10,2% de les llars admet que es retarda en els pagaments a l’hora d’abonar despeses relacionades amb l’habitatge principal en els 12 mesos anteriors a l’enquesta. Aquest percentatge ha anat en augment en els últims anys, passant del 8,7% el 2010 al 10,2% el 2014, el seu nivell més alt des de 2004.