El 2010 acaba amb 4.100.073 desocupats, un 4,5% més.

La desocupació de llarga duració

arriba ja a dos milions:
Després de la preocupació per una possible «generació perduda» per l’elevada taxa de

desocupació juvenil, la inquietud es trasllada ara a com gestionar la ingent de parats de llarga duració d’Espanya. Esta

situació de desocupació afecta ja quasi dos milions de persones (1,97 milions), la qual cosa suposa el 43,1% de la

desocupació total, segons les dades de l’última Enquesta de Població Activa (EPA).

«L’experiència ens diu

que, encara que comença a recuperar-se l’ocupació, la desocupació de llarga duració continua creixent», advertix Florentí

Felgueroso, economista de Fedea, que afig que es necessitaran molts trimestres més perquè esta desocupació descendisca. Hi

ha, a més, una relació negativa entre el temps de permanència en la desocupació i l’eixida; és a dir, a més temps en la

desocupació, més complicat resulta trobar un treball. «Per a les empreses, eixos treballadors s’han depreciat»,

assenyala.

«És la pitjor desocupació de tots perquè el temps és el pitjor enemic del

desocupat, els temps prolongats juguen en contra de trobar un nou treball. Descapitalitza al treballador i deriva en falta

d’empleabilitat», diagnostica el president de l’Associació de Grans Empreses de Treball Temporal, Francisco Aranda.

La preocupació per formar-se també es diluïx amb el temps. Francisco Carrillo, psicòleg d’El racó del parat, una

pàgina web dedicada als desocupats, confirma que, a més temps en la desocupació, més davall és l’ànim i pitjor la

disposició. «Els parats de poca duració tenen més optimisme, però els que porten ja temps ho veuen tot pitjor i comencen a

tindre un altre tipus de problemes», diu. A açò s’afig la pèrdua de les prestacions, la quantia de la qual es reduïx al 60%

després de sis mesos en desocupació .

En el balanç anual, el sector servicis és el

que nombre més gran de desocupats ha deixat (2.371.939), seguit de la construcció , amb un total de 753.067.  En 2010 va

disminuir un 3,37% el número de parats en indústria i va augmentar el 19,50% en l’agricultura.

Si es compara amb

2009, la desocupació masculina puja un 2,02% en 40.652 persones, mentres que el femení ho fa en una taxa del 7,11% i 135.818

persones. En l’últim any, la desocupació entre els jóvens menors de 25 anys va disminuir fins a un total de 433.774

persones, el 2,91 % menys.

Totes les autonomies van registrar un increment del número de parats, si bé les majors

pujades absolutes es van produir a Andalusia (52.506 més), Comunitat Valenciana (23.468 més) i Castella-La Manxa (16.984

més).
Menys afiliats

La Seguretat Social va tancar 2010 amb una mitjana de 17.584.982 afiliats, la qual cosa

suposa 218.857 treballadors menys i un descens de l’1,23% respecte a l’any anterior.

En un comunicat, el

Ministeri va assenyalar que esta dada suposa una «reducció significativa de la caiguda d’afiliats, que indica que s’està

tocant sòl i fa preveure la recuperació per als mesos venidors».

La caiguda de l’afiliació en 2010 es va reduir a

una quarta part de la registrada en 2009, ja que fa un any va descendir en 727.473 ocupats, el 3,93% menys que en 2008.

Font: Agències