Dos sindicalistes de CGT denuncien assetjament moral en Carrefour Paterna

La Confederació General del Treball ha formulat denúncia per assetjament moral dirigida contra responsables del departament de Recursos Humans de la multinacional de la distribució a Espanya. De moment, la tramitació és interna i suposa l’inici del protocol d’intervenció per al tractament de denúncies d’assetjament en el treball. El sindicat no descarta interposar una denúncia judicial per vulneració dels drets fonamentals de les dues militants sindicals en cas que no es pose fre a la conducta il·legal

Dues afiliades al sindicat CGT-PV i membres de la Secció Sindical en Carrefour Paterna han formulat denúncia per assetjament moral contra el Director General de Recursos Humans de Carrefour Espanya, el Director Regional de Recursos Humans, la Directora Jurídic Laboral, i dos Responsables de Recursos Humans, en considerar-los “autors, partícips o testimonis” de la situació irregular en la qual ambdues es troben.

I és que, malgrat els requeriments, les treballadores porten un any sense veure reconeguda la categoria professional que per antiguitat hauria d’aplicar-se’ls, Grup Professional, i sense percebre el salari que els correspon.

Tot açò en el marc d’una evident discriminació al sindicat en ser considerat non grato per part de la direcció arran de l’acció sindical duta a terme des de la representativitat assolida l’any 2010.

D’aquesta manera, la CGT recorda que és inadmissible i il·legal l’assetjament laboral, definit com “tota conducta, pràctica o comportament, realitzat de manera sistemàtica o recurrent en el si d’una relació de treball que supose, directa o indirectament, un menyscapte o atemptat contra la dignitat del treballador, al com se li sotmet emocional i psicològicament de forma violenta i hostil, i que persegueix anul·lar la seua capacitat, promoció professional o la seua permanència en el lloc de treball, afectant negativament a l’entorn laboral”.

En el context actual de pèrdua generalitzada de drets i llibertats per a la classe treballadora i, especialment, en el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, la CGT-PV crida a passar a l’ofensiva, a posar fi a tots aquells abusos que puguen ser denunciats mitjançant una eina tan potent com és l’organització dels treballadors en sindicats combatius, a fer valdre per tant els drets i a exigir que es dirimisquen responsabilitats entre els qui s’han dedicat durant anys impunement a espoliar i a robar recursos a la classe obrera.

Gabinet de Premsa CGT