Del 1 al 7 d’octubre: Setmana de lluita europea en defensa dels sistemes públics de salut.

Els passats 12 i 13 de maig,

representants de grups anti privatització, coordinadores contra el tancament de centres sanitaris i organitzacions

sindicals alternatives de 9 països europeus (Alemanya, Bèlgica, Eslovàquia, Espanya, França, Grècia, Irlanda, Itàlia,

Polònia), es van reunir en Paris per a intercanviar informació sobre la situació dels sistemes públics de salut i estudiar

possibles accions conjuntes, al mateix temps que es va consensuar un Manifest.
Resumim en pocs punts les principals

idees recollides:

Des de fa anys, independentment que governin partits conservadors o socialdemòcrates en

coalició amb altres partits «d’esquerres», i amb la col·laboració de grans sindicats i altres grups subvencionats pel poder,

s’està portant a terme a tota Europa un procés de desmantellament dels sistemes de protecció social.
La “crisi

financera” per tant no és la causa, sinó que està servint d’excusa per a accelerar aquest procés. S’està produint una

deterioració significativa dels indicadors sanitaris. La taxa de suïcidis s’ha duplicat a Grècia en tot just 3 anys; a

Espanya ja ha passat a ser la primera causa de mort externa per davant dels accidents de tràfic. L’esperança de vida s’ha

reduït 2 anys a Grècia, i en alguns països de l’est més de 5 anys.

Les fórmules utilitzades per a anar

traspassant les parts rendibles dels sistemes de salut a les mans d’empreses privades lucratives són similars: conversió

dels hospitals públics en estructures amb funcionament mercantil a les quals se’ls assigna un pressupost fix, clarament

insuficient, i que només poden saltar-se mitjançant l’acceptació de crèdits amb elevat interès –“tòxics”–. L’entrada en

situació de pèrdues econòmiques serveix de justificació per a privatitzar els centres.

Els professionals dels

països de l’est i sud europeus estan veient reduir-se els seus salaris. A Txèquia el salari mitjà mensual d’un metge és

d’uns 1.220 €, a Eslovàquia 900 €, a Hongria els especialistes comencen a treballar amb un salari de 350 euros, en els

països Bàltics un especialista pot cobrar al voltant de 1.000 euros, mentre a Grècia un especialista amb 35 anys

d’antiguitat cobra en l’actualitat uns 1.400 €. Respecte al personal d’infermeria, a Polònia cobra uns 400-500 €. Aquesta

deterioració de les condicions laborals està provocant una fugida de professionals que tindrà nefastes conseqüències per a

l’atenció sanitària.
S’estan establint nous models de contractació, més acords amb condicions laborals del segle XIX

que del nostre segle. Així a Polònia s’ha creat la figura de “l’infermer independent”, que en realitat, és un professional

autònom que arriba a treballar entre 250-300 hores/mes (el doble que un/a infermer/a de l’estat espanyol), amb el consegüent

perill per a l’atenció dels pacients.

Mentre es potencien les assegurances privades, es tanquen hospitals

comarcals (“de proximitat”), centres de planificació familiar i atenció a la dona; se suprimeixen serveis i es concentren

uns altres deixant a pacients sense atenció en centenars de km; s’incrementen i introdueixen nous copagaments i taxes;

s’expulsa a una part important de la població, generalment en atur, subempleada o immigrants de l’accés als sistemes de

salut….

Davant aquesta situació:
1r.- Conscients que la lluita contra la privatització de la sanitat és

només una part de la lluita global contra aquest sistema d’explotació capitalista, i que només la coordinació de les

lluites en l’àmbit europeu, i la implicació en elles per una banda important de la població, podrà frenar i revertir el

procés de mercantilització i desmantellament dels sistemes públics de protecció social.
2n.- Reivindiquem al mateix

temps la creació de mecanismes democràtics per al control i la gestió dels serveis públics de salut per part dels propis

treballadors i usuaris, com únic mitjà d’acabar amb la corrupció i la dependència de les multinacionals del sector.

Des de la Xarxa Autogestionada Anti-privatització de la Sanitat – RAAS (http://www.raas15a.wordpress.com) i Coordinadora

Anti-Privatització de la Sanitat Pública de Madrid – CAS (http://www.casmadrid.org) fem una crida a totes aquelles organitzacions, assemblees i grups interessats

de l’estat espanyol, per a participar en l’engegada de la setmana de lluita europea en defensa dels sistemes públics de

salut (1-7 d’octubre), organitzant actes i mobilitzacions en totes aquelles localitats en les quals sigui possible.

Com acte central de la setmana de lluita, el dissabte 6 d’octubre tindran lloc MANIFESTACIONS DESCENTRALITZADES EN

TOT L’ESTAT.
La salut no és una mercaderia
Pública Sí, Privada No
Atenció sanitària per a totes i tots sense

exclusions
No al copagament
Contra la privatització: derogació de la 15/97.
Informació i contactes:
raas15a@gmail.com
info@casmadrid.org