Decret-llei de mesures urgents per la promoció de l’ocupació i programa de requalificació professional.

Facilitem en document adjunt el Reial decret-llei 10/2011, de 26 d’agost, de

mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del

programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur.

Sota aquest pompós títol, s’amaguen les noves mesures

laborals aprovades pel govern espanyol amb les quals s’anima la temporalitat i es permet que el treballador encadeni

contractes temporals per fer la mateixa feina durant més de dos anys sense que l’empresari es vegi obligat a fer-lo fix.

També s’elimina el contracte de formació actual i es crea un de nou anomenat “de formació i aprenentatge”.

>>> Per a més informació aneu a la notícia penjada en aquest mateix

web:

Les últimes mesures laborals aprovades pel govern espanyol són una reforma

laboral encoberta que incentiva la temporalitat.

https://www.cgtvalencia.org/2011/08/les-mesu

res-laborals-aprovades-pel.html

>>> Per conèixer la

postura de la CGT, aneu al comunicat del SP del Comitè Confederal:

Davant la reforma

constitucional i les noves mesures antisocials, la CGT crida a la revolta social.

https://www.cgtvalencia.org/2011/08/dava

nt-la-reforma-constitucional-i-les.html 

  Real Decreto-ley 102011 BOE-A-2011-14220