Davant l’augment dels treballs al sector de les energies renovables: Cal exigir més drets i salaris dignes

  • Els drets de les treballadores i treballadors redunden en beneficis al medi ambient.

Un informe elaborat per l’OIT i l’Agència Internacional d’Energies Renovables (IRENA) recull el gran augment del sector de les energies renovables, que va assolir els 13,7 milions de treballadors a tot el món el 2022. Això suposa un increment d’1 milió de llocs de treball des del 2021.

Dins d’aquestes energies, la que va generar la creació d’ocupació més gran el 2022 és l’energia solar fotovoltaica, amb 4,9 milions de llocs de treball creats, més d’un terç de la força laboral total al sector. L’energia hidroelèctrica i els biocombustibles van registrar xifres d’ocupació semblants a les del 2021, prop de 2,5 milions de llocs de treball cadascun, seguits per l’eòlica, amb 1,4 milions de llocs de treball.

L’informe “Energies Renovables i Ocupació” assenyala també que la qualitat dels llocs de treball és tan important com la quantitat dels que es generen al sector. És imprescindible que la transició a un futur d’energia neta es faci de manera justa i inclusiva per a tothom: treballadors, empreses i comunitats. Per tant, són indispensables marcs coherents i integrats que posin el focus en els salaris, la salut i la seguretat en l’ocupació i els drets laborals.

Una transició energètica justa i inclusiva també ha de procurar el desenvolupament i la diversitat de força laboral. L’informe destaca la necessitat d’ampliar l’educació i la formació i incrementar les oportunitats professionals per a la joventut, les minories i els grups marginats.

De la mateixa manera, fomentar la igualtat de gènere en aquest sector és fonamental. Actualment, l’ocupació al sector de les energies renovables continua desigualment repartida entre homes i dones, i l’energia foltovoltaica és la que presenta menys bretxa de gènere en comparació amb altres sectors, amb un 40 % de llocs de treball ocupats per dones.
CGT remarca la importància de l’augment de l’ocupació en el sector de les energies renovables, però subratlla la necessitat que sigui de qualitat, amb sous dignes i drets laborals garantits, comptant amb els sindicats per implementar polítiques industrials per al desenvolupament de les renovables.

El treball i el medi ambient estan estretament relacionats perquè l’activitat laboral i econòmica té un impacte significatiu a l’entorn ia la natura. Les pràctiques insostenibles al lloc de treball poden generar greus conseqüències per al medi ambient, la salut i la seguretat de les treballadores i treballadors.

Per aquesta raó, a moltes parts del món, els sindicats i organitzacions de treballadores i treballadors han treballat en col·laboració amb grups ecologistes per promoure la consciència ambiental al lloc de treball. Aquesta col·laboració ha donat lloc a la creació de programes de certificació ambiental per a les empreses, campanyes deducació ambiental per als treballadors i les treballadores i la promoció de pràctiques laborals sostenibles.

A més, alguns moviments sindicals i organitzacions de treballadors i treballadores han defensat la creació de llocs de treball verds, és a dir, feines que contribueixin a la protecció i restauració del medi ambient. Els treballs verds inclouen feines en energies renovables, transport sostenible, agricultura ecològica, construcció sostenible, entre d’altres.

En resum, la protecció del medi ambient és essencial per garantir un futur sostenible per a les treballadores, els treballadors i les seves comunitats, i és una oportunitat per destacar la importància de promoure pràctiques laborals sostenibles amb el medi ambient i la creació de treballs dignes.