Contenemar/Iscomar abandona els seus treballadors…

El conflicte retarda l’eixida al mar del Pilar del Mar de Barcelona i la Guàrdia

Civil amena els treballadors mobilitzats.

Des del mes de Juny els barco TERESA DEL

MAR i JULIA DEL MAR, estan vivint un greu conflicte laboral generat pels impagaments dels salaris dels treballadors afectats.

Els tripulants ni cobren ni se’ls plantegen alternatives de futur, havent hagut de patir en este periple inclús falta de

queviures, combustible i aigua, lamentable situació on la mateixa Capitania Marítima, a instàncies d’este sindicat, va tindre

“que recordar” a l’Armador la seua obligació d’assegurar els subministraments necessaris per a la subsistència dels

tripulants embarcats i la pròpia seguretat del Barco.

Igual de penosa és la situació de la Gent de Mar enrolada a

bord d’altres barcos de CONTENEMAR / ISCOMAR, com és el cas del MERCEDES DEL MAR, en vaga des del passat 27 de juliol, per

les mateixes raons. Semblant situació estan vivint els treballadors de terra d’empreses vinculades a este grup i els

transportistes autònoms que treballaven per a ells i als que els deuen importants sumes de diners

La nit d’ahir,

14 de setembre, a l’arribada del barco PILAR DEL MAR, noliejat pel Grup CONTENEMAR, tripulants del barco JULIA DEL MAR (que

pertany a tal Grup empresarial) afiliats al STMM CGT i l’Associació de Transportistes del Port de Barcelona (TRASCOM), van

realitzar actes de protesta reclamant les quantitats que li’ls deuen tant a les tripulacions dels barcos JULIA DEL MAR i

TERESA DEL MAR, com als transportistes de terra. Els deutes de l’empresa aconseguixen en molts casos l’import dels salari

dels últims cinc mesos.

Els treballadors van exposar la seua situació davant dels passatgers i transportistes del

PILAR DEL MAR, relatant els seus patiments i les seues exigències de rebre les nòmines que li’ls deuen.

Estes

accions informatives van dificultar el desenvolupament de les labors de càrrega i descàrrega, generant-se un important retard

sobre l’horari habitual de la dita línia marítima.

Així mateix hem de lamentar la intervenció de la Guàrdia Civil

amenaçant diverses vegades als tripulants dels barcos i als Transportistes de Terra afectats pel conflicte d’alçar atestats i

portar-se’ls a comissària, mostrant-se evidentment al costat de qui no paga, ni complix amb les seues obligacions

empresarials, és a dir, la família Seguí, i intentant evitar les justes mesures de protesta dels afectats.

Posteriorment i davant la situació de precarietat i penúria que estan vivint els tripulants d’eixos barcos, es van dirigir

a les oficines d’ISCOMAR en el port i es va dur a terme un tancament, que no es va abandonar fins a aconseguir

subministrament de Gasoil (imprescindible per a les necessitats bàsiques d’aborde) i el compromís de fons per a queviures,

promesa fins al moment incomplida.

Des d’esta organització temem que la situació s’estenga i s’agreuge,

sol·licitant la intervenció de les Administracions per a obligar a l’empresa a complir amb les seues obligacions. El STMM CGT

sol·licita el suport i la solidaritat dels ciutadans davant d’esta impresentable actuació empresarial.

STMM CGT

cgtsectormar@cgt.es