Consell, sindicats majoritaris i patronal acorden el calendari laboral per a 2016

L’esborrany del Decret que determina el calendari laboral ja està redactat i serà aprovat pel ple del Consell.

El Consell Tripartit de la Comunitat Valenciana compost per la Generalitat, els sindicats CCOO PV i UGT PV i la patronal Cierval, ha acordat el calendari de festius per a l’any 2016. El decret estableix els 12 dies festius corresponents a festes d’àmbit nacional i autonòmic per al calendari laboral de l’any 2015.

A aquests 12 dies de caldrà sumar altres dos dies de festes locals que aprovaran els plens dels ajuntaments, fins a un total de 14 festes laborals retribuïdes i no recuperables que s’aplicarà en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Es declaren, dins l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, dies inhàbils, a efectes laborals retribuïts i no recuperables, les dates que a continuació es relacionen:

1 de gener: Any nou
6 de gener: Epifania del Senyor
19 de març: Sant Josep
24 de març: Dijous Sant
25 de març: Divendres Sant
28 de març: Dilluns de Pasqua, trasllat del dia 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana
15 d’agost: Assumpció de la Mare de Déu
12 d’octubre: Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre: Festa de Tots Sants
6 de desembre: Dia de la Constitució
8 de desembre: Dia de la Immaculada Concepció
26 de desembre: Trasllat del dia de festa de Nadal

En 2016, el Dijous Sant serà festiu a l’reubicar la festivitat de l’Estat del Primer de Maig, que cau en diumenge. El mateix passa amb el 26 de desembre, dilluns, que serà festiu en caure el dia de Nadal en diumenge. El 9 d’octubre es trasllada al Dilluns de Pasqua, que aquest any se celebra el 28 de març.