Congrés Ferroviari a València el 23 i 24 octubre. I Congrés Extraordinari de SF-CGT

Els dies 23 i 24 d’aquest mes d’octubre, els ferroviaris del Sector del Ferrocarril de la CGT ens reunirem en Congrés Extraordinari al Puig (València).
En aquest Comici debatrem i acordarem la nova estratègia del Sector per fer front als reptes davant els que ens han posat els «gestors-liquidadors» que actualment estan al capdavant del Ferrocarril a Espanya.