Comunicat Servei de Bombers Forestals; Cap Pas Enrere!

Davant els fets ocorreguts aquests últims dies dins del context del temporal causat per la borrasca GLORIA, la secció sindical CGT.PV-SGISE volem felicitar a tots els companys i companyes del Servei de Bombers Forestals que han actuat de la manera més professional possible per tal de donar un servei d’emergències de qualitat, tant per als ciutadans de l’interior com del litoral. Reconèixer també la seva tasca, tan necessària per a afrontar les possibles emergències que es deriven d’un fenomen meteorològic tan advers com aquest.

Tanmateix, i part tal de ser coherents amb aquest reconeixement, Denunciem:

  1. La falta d’equipament de protecció individual (EPI) idoni per fer front a les emergències com els temporals de neu i inundacions, així com la dotació (llevaneus i salers) necessària per a les unitats d’interior. I un manteniment adequat del material i vehicles dels quals disposem, ja que la manca d’aquest podria provocar situacions d’emergència dins la mateixa emergència. Com s’entén que un servei d’emergència professional de la Generalitat Valenciana tinga un equipament més precari que un servei voluntari?
  2. La immobilitat per part de la Consellera de Justícia per tal de solucionar la contractació fraudulenta al Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana. En conseqüència, la impossibilitat d’afrontar cap procés selectiu de personal fins que no es resolga aquest frau de llei. Tenim unitats treballant amb el 50% de personal ara mateix en les tasques de neteja de carreteres per neu.
  3. La discriminació salarial dins del mateix col·lectiu, igual treball igual sou.
  4. L’incompliment de l’acord d’implantació de la 2a activitat.
  5. El segrest per part de l’administració del 1r conveni col·lectiu de Bombers Forestals.

Demanem la dignificació dels recursos propis de la Generalitat, per tal de fer més eficient la resposta professional front a les emergències, no sostenint tant aquesta a cossos voluntaris o extraordinaris.

Per tot açò exigim la convocatòria del Consell d’administració de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències (SGISE) per tal d’abordar aquesta problemàtica i que es gestione, per fi, aquesta situació.