Comunicat de premsa Secció Sindical CGT-Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Amb aquest breu comunicat de premsa, des de la secció sindical de CGT-FGV volem agraïr al grup parlamentari de PODEM que ens haja rebut a Les Corts Valencianes aquest dijous 3 de gener.

En la reunió que ha tingut una durada de poc més de dues hores, hem pogut exposar-los la situació que venim vivint en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i que ha desembocat en la convocatòria d’aturades per part de la nostra secció sindical des del passat mes de desembre. La nostra mobilització és la resposta a una total manca de negaciació que supose una eixida al caos que des de fa anys venim arrossegant.

Les reivindicacions  exposades són les que ja hem donat a conèixer a l’opinió pública a través dels nostres comunicats:

-La defensa d’aquest servei  de transport que volem públic,  cosa per  la  qual no serem còmplices de les privatitzacions que s’estan  fent  efectives.

-L’exigència que es faça pública la Relació de Llocs de Treball  (RPT)  d’aquesta Empresa  ajustant-se  a les necessitats d’un  servei públic i     de  qualitat, que pose al centre l’atenció  als  usuaris i la seguretat de la  circulació de trens i d’acord  als principis  de mèrit, capacitat i igualdat.

-El dret a una recuperació salarial, després d’una pèrdua  de més  dels  20% i que no es correspon amb la falta de contenció amb la  qual s’està  gestionant el servei.

Desitgem poder trobar la mateixa disposició oberta al diàleg en altres grups parlamentaris.  Necessitem interlocutors capaços de tendir ponts per a la recuperació d’una veritable negociació col·lectiva.  Qui treballem a FGV volem ser escoltades i tingudes en compte.  Seria desitjable que tant la nova Llei Valenciana de Seguretat Ferroviària (LVSF) com l’anunciat servei nocturn pogueren veure la llum sense la necessitat de l’aplicació recurrent  de lleis que ens recorden massa les maneres menys democràtiques d’un passat que no acaba de ser tal i que són un atac als drets fonamentals de la classe treballadora i a l’esperança d’un projecte social de veritable progrés.

Secció Sindical CGT-FGV

Comunicado de Prensa

Con este breve comunicado de prensa, desde la sección sindical de CGT-FGV queremos agradecer al grupo parlamentario de PODEMOS el habernos recibido en Les Corts Valencianes el jueves 3 de enero.

En una reunión que ha durado algo más de dos horas, hemos podido exponerles la situación que estamos viviendo en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y que ha desembocado en la convocatoria de paros por parte de nuestra sección sindical desde el mes de diciembre. Nuestra movilización es la respuesta a una total falta de negociación que dé salida al caos que desde hace años venimos arrastrando.

Las reivindicaciones que hemos expuesto  son las que ya hemos dado a conocer a la opinión pública a través de nuestros comunicados:

–       La defensa de este servicio de transporte que queremos público, para lo cual no vamos a ser cómplices de las privatizaciones que se están llevando a cabo.

–       La exigencia de que se haga pública la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de esta Empresa y que   dicha relación se ajuste a las necesidades de un servicio que sea público y de calidad, que ponga en el centro la atención a los usuarios y la seguridad de la circulación de trenes y que se gestione de manera transparente y ajustada a los principios de mérito, capacidad e igualdad.

–       El derecho a una recuperación salarial, después de una pérdida que supone más de un 20% y que no se corresponde con la falta de contención con la que se gestiona el servicio.

Esperamos poder encontrar la misma disposición abierta al diálogo en otros grupos parlamentarios. Necesitamos  interlocutores capaces de tender puentes para   la recuperación de una verdadera negociación colectiva. Quienes trabajamos en FGV queremos ser escuchadas y tenidas en cuenta. Sería deseable que tanto la nueva Ley valenciana de Seguridad Ferroviaria (LVSF) como el anunciado servicio nocturno vieran la luz  sin necesidad de la aplicación recurrente de leyes que nos recuerdan demasiado los modos menos democráticos de un pasado que no acaba de ser tal y que constituyen un ataque a los derechos fundamentales de la clase trabajadora y a la esperanza de un proyecto social de verdadero progreso.

Sección Sindical CGT-FGV