Comunicat de CGT del Mar sobre les negociacions dels convenis col·lectius dels respectius ports

  • Comunicació de CGT del Mar i Ports sobre les negociacions als convenis col·lectius dels respectius ports

Es reuneixen a madrid el 16 de març de 2015, els integrants de la «Plataforma de Treballadors de Remolcadors Portuaris i de Salvament, i d’Embarcacions de Tràfic Interior de Ports de l’Estat». L’endemà tracten en una reunió amb ANARE els següents punts:

1. Proposen fixar reunions amb els representants vàlids de les empreses armadores i amb membres de ANARE amb la pretensió d’arribar a un acord vinculant de compliment de les normatives laborals vigents aplicables en el sector, i el compliment estricte del que estableixen els convenis col·lectius dels respectius ports, així com promoure la negociació de convenis en els ports on no en té.

2. Es tracten possibles vies d’actuació per ambdues parts en referència a la problemàtica de la possible liberalització del servei de remolc, que podria suposar l’aplicació del Reglament Europeu.

La part social expressa que el compromís d’atendre aquestes qüestions hauria de ser formalitzat en un termini màxim de 10 dies, i la resolució de les mateixes s’ha d’acordar i plasmar-se en una acta vinculant subscrita per ambdues parts.
Informant que de no procedir així es prendran les accions sindicals acordades pels integrants d’aquesta Plataforma al dia d’ahir.

Plataforma Estatal de Remolc Portuari