Compra del Banco Popular. La nostra prioritat, l’ocupació

S’ha consumat finalment la compra del Banco Popular per Banco Santander. Una compra que posa fi a un període especulatiu i ple d’incerteses en el qual estava sumida la marca.
No obstant això, tancades unes, s’obren unes altres. Les inherents a la idea generalitzada i interessada que, després d’un procés d’aquest tipus és necessari dur a terme un ajust de plantilla.
És per això que, lamentem tremendament que la intervenció duta a terme en la roda de premsa donada aquest matí (7 juny) no hagi estat aprofitada per la Presidenta de Banco Santander per traslladar un missatge inequívoc de garantia d’ocupació amb el qual tranquil·litzar a les plantilles.
Òbviament tot el succeït no ha estat fruit d’un matí. Ha estat fruit d’un procés de negociacions i moviments foscos entre les entitats afectades i altres, el Banco de España, el Govern i altres organismes supranacionals, amb el resultat per totes i tots conegut.
Les plantilles d’ambdues entitats venim en els últims anys sofrint una important destrucció d’ocupació. Acrescuda aquesta, més si cap l’any 2016, on han estat duts a terme dos Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO). Uns ERO’s, suposadament necessaris, segons els seus executors, per garantir la viabilitat de tots dos bancs. Cosa que, sens dubte ha resultat ser falsa.
És per això que, des de CGT no anem a acceptar de cap de les maneres que, el pagà d’una, més que evident, mala gestió empresarial i política, sigui novament laplantilla.
Per tant, des de CGT fem una crida a Banco de Santander perquè, de forma immediata i detallada, ens expliqui els seus plans pel que fa a les plantilles. Però no només a les d’ambdues entitats, sinó també a les de la resta d’empreses i bancs participats pel Banco Popular.
Per a això, des d’aquesta Federació de Banca i des de les seccions sindicals estatals de CGT en Banco Santander i Banco Popular, donada la nul·la informació que ens ha estat traslladada, hem sol·licitat reunions a les direccions de tots dos bancs.
Des de CGT exigim el compromís de l’Empresa adquirint amb les seves treballadores i treballadors. Aquells que, no deu aquesta oblidar, finalment seran les encarregades i encarregats de portar a bon port el procés de fusió avui anunciat.

Federació de Banca CGT