CGT Sector Ferroviari: CGT si defensa els llocs de treball.

A la CGT estem molt sorpresos pel comunicat número 10 de la UGT en

el qual se’ns acusa d’establir discursos diferents sobre l’ocupació segons que treballadors ens

dirigim.

No entenem d’on ve

aquest «nerviosisme» totalment injustificat. CGT defensa l’estabilitat en l’ocupació i les condicions laborals en tots els

àmbits on hi ha els treballadors. Al canal de venda d’ADIF defensem als treballadors que exerceixen aquest treball, la seva

continuïtat i la millora de les seves garanties i condicions laborals. Als Serveis Auxiliars defensem el mateix, la seva

estabilitat en l’ocupació i en condicions dignes, el que demostrem des de sempre. No veiem per cap banda la contradicció a

què UGT es refereix.
Seria bo que UGT, si de veritat defensa els llocs de treball, comencés preocupant pels treballadors

que ella mateixa pretén acomiadar del seu organització-empresa, aplicant-los sense cap rubor la Reforma Laboral del PP

contra la que hem fet ja dos Vagues Generals. Això si que és incomprensible, a més de inacceptable.
Potser estiguin nerviosos perquè l’expansió

de CGT al sector estigui qüestionant la agència de col · locació d´»amics» en què han convertit la seva «actuació sindical»

al àmbit de les Contractes Ferroviàries. No ens anem a preocupar més.
CGT està al que està, que no és altra cosa que servir de eina sindical als

treballadors, estiguin en l’empresa que estiguin, perquè defensin els seus drets, les seves ocupacions i la seva dignitat

sense que se’ls traeixi ni se’ls venguin miratges.
En aquesta mateixa dinàmica de defensar el que es deu, hem sol · licitat una reunió al Director

general d’Operacions, amb còpia al President de Renfe, perquè ens expliquin amb detall els projectes que tenen pensat posar

en marxa, amb vista a tractar d’acordar les mesures que garanteixin el futur laboral de tots els treballadors d’aquests

serveis. [slideshare id=16409791&style=border-width: 1px 1px 0; border: 1px solid #CCC; margin-bottom:

5px;&sc=no]

CGT Sector Ferroviari: CGT si defensa els llocs de

treball 

[slideshare id=16409697&style=border-width: 1px 1px 0; border: 1px solid #CCC; margin-bottom:

5px;&sc=no]

CGT SFF: Sol.licitut de reunió per prestació de serveis 

ADIF:

QUEDEN 23 DIES DE TERMINI
El passat dia 25 de gener es va signar una acta d’acord en la comissió de

conflictes interposada per CGT a la Direcció General de Serveis a Clients i Patrimoni, i més concretament, en la Direcció de

Serveis Logístics amb els següents compromisos adquirits per part de l’empresa: