CGT insta amb una nova denúncia en Inspecció de Treball a la determinació de responsabilitats en l’accident mortal del campus universitari de Burjassot

DibujologoDesprés del requeriment que la pròpia Inspecció de Treball ha realitzat a la Universitat de València, on es detalla la gravetat en les actuacions amb l’empresa contractista, la Confederació General del Treball ha presentat hui una denúncia sobre els incompliments comesos i les responsabilitats que es deriven.

L’informe que la Inspecció de treball ha finalitzat sobre l’accident mortal que es va produir el passat mes de març en el Campus de Burjassot de la Universitat de València enumera tot un seguit de greus deficiències de coordinació entre la universitat pública, com a empresa titular i promotora del servei de manteniment adjudicat, i l’empresa adjudicatària. Recordem que el treballador de la contracta Vareser 96 SL, va morir a conseqüència d’una caiguda en altura des d’un edifici universitari al que havia accedit per a comprovar el funcionament d’uns aparells d’aire condicionat.

El propi requeriment indica que la causa determinant de l’accident va ser: “la falta d’informació sobre l’existència de desnivells que suposen un risc de caiguda de persones sense protecció de baranes o altres sistemes de protecció de seguretat equivalent així com sobre la falta de mitjans adequats d’accés i permanència als equips de treball o instal·lacions que requereixen l’accés de treballadors per a realitzar actuacions en els mateixos com a manteniment o reparacions”

A partir de la causa que provoca l’accident mortal, l’informe detalla fins a 9 incompliments tant en matèria de prevenció de riscos laborals, com en matèria de coordinació amb l’empresa subcontractada i sobre els plans de seguretat no realitzats. A més fonamenta jurídicament amb diferents sentències fermes aquests incompliments.

Realitzat l’estudi dels citats incompliments pels serveis jurídics de CGT, el sindicat arriba a la conclusió que s’han comès greus faltes contemplades en la legislació aplicable a aquest cas i que, d’aquestes faltes, s’han de desprendre les responsabilitats conseqüents.

Aquesta afirmació ve confirmada a més per diversos informes previs al gravíssim accident mortal on els propis delegats i delegades de prevenció en la Universitat, pertanyents a diferents organitzacions sindicals, alertaven de falta de baranes i línies de vida per a protecció en alguns edificis universitaris, inclosos els de nova construcció, on és obligatori per llei que existisquen aquestes mesures preventives.

A més, des del sindicat d’administració pública de la CGT-PV es porta molt temps denunciant les pèssimes condicions de treball que han de suportar diàriament els treballadors i treballadores de les subcontractes d’obres i serveis públics i que obeeixen a tota una política de privatitzacions i externalitzacions d’aquests serveis que en res justifiquen les possibles reduccions de la despesa pública.

Gabinet de Premsa CGT-PV

23 de setembre 2014