CGT-Ferrocarrils lliura una carta al president de la Generalitat i a la consellera d’Habitatge i Obres Públiques explicant la devolució del Llibre Blanc d’Atenció al Client de FGV

Durant la celebració hui de l’última de les tres concentracions convocades davant la conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la Confederació General del Treball en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, el sindicat ha passat per registre d’entrada una carta junt a 52 exemplars del Llibre d’Atenció al Client de FGV.

Aquesta acció de protesta, emmarcada en la denúncia de la privatització del Servei de Senyalització així com en diverses reivindicacions laborals, ha consistit en lliurar i fer pública una dura carta signada per l’afiliació de CGT en FGV destinada a Ximo Puig i Mª José Salvador amb còpia a Carlos Domingo (director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat). A més, junt a la missiva que es pot llegir ací: Carta CGT LIBRO BLANCO, s’ha fet efectiva la devolució de 52 exemplars d’una publicació feta per a la plantilla que es queda en paper mullat a causa de les polítiques “continuistes” que, tal com denuncia el sindicat, està dunt a terme el Govern del Botànic.

El text elaborat lamenta que “no hagen sigut capaços de transmetre una altra noció d’arena política ni, en consequüència, altres maneres d’acció“, pel què s’els torna “un dels seus projectes –el llibre blanc esmentat-: no ens val“.

A més d’asenyalar què una bona atenció al viatger s’aconsegueix “invertint en plantilla i no amb més tecnologia i subcontractes de Call Centers amb treballs precaris“, el sindicat recrimina la “nul·la” predisposició al diàleg i a l’acord per part dels màxims responsables de la gestió de FGV.

La carta conclou explicant que únicament “volem un treball públic digne, que es complisquen les sentències judicials, la plantilla necessària per a donar el servei públic que els valencians mereixen. Però per a això és necessària valentia política”.