CGT denuncia que el Programa de menors perilla per els impagaments de l’Ajuntament de València.

El programa, que atén a més de

500 menors i joves de la ciutat de València, pertany a la regidoria de Benestar i Integració. Els retards en els pagaments

són de més d’un any, fet que amenaça greument la prestació del servei. CGT exigeix l’abonament immediat dels retards

acumulats i que la Conselleria de Justícia complisca amb les recomanacions del Síndic de Greuges de l’any 2010.

La Confederació General del Treball denuncia que el Programa de Mesures Judicials en Medi Obert de l’Ajuntament de

València (de la Secció del Menor i pertanyent a la Regidoria de Benestar i Integració), programa que gestiona l’execució de

mesures judicials de menors d’edat en medi obert, segons la llei de protecció jurídica del menor i la llei de

responsabilitat penal del menor, es troba greument amenaçat.
I és que els impagaments municipals fan perillar

seriosament la seua continuïtat, l’aplicació de lleis orgàniques, així com l’estabilitat laboral dels seus professionals i

la qualitat en l’atenció prestada a més de 500 menors i joves de la ciutat de València, a través de l’execució d’unes 1.000

mesures judicials en medi obert.

En aquest sentit, CGT manifesta que als retards dels pagaments de més d’1 any

que impedeixen l’adequada prestació dels serveis, s’afig la falta de pressupostos adequats per a l’execució del contingut

educatiu de milers de mesures judicials (milers d’euros del 2010, 2011 i ara 2012); per a pagar els salaris de 12

professionals (des de fa més d’1 any) i per a cobrir, legalment i d’acord a conveni, la baixa mèdica de qualsevol

professional.

Per a CGT aquests fets suposen una vulneració dels drets dels nostres menors en risc d’exclusió i/o

conflicte social.
El sindicat exigeix a l’Administració valenciana el compliment dels següents punts per a acabar amb la

situació que ha generat:
1) S’evite, per part de l’Ajuntament de València, la saturació i el bloqueig dels serveis

d’aquest important programa, amb la finalitat de prestar una atenció de qualitat en les mesures derivades per a la seua

execució a l’entitat gestora, i amb l’esperit que marca la Llei 5/2000 i les seues posteriors reformes.
2) Es realitze

el pagament immediat a l’entitat gestora dels retards acumulats per part de l’Ajuntament de València en pagaments per a

l’execució de la contracta, que afecten directament als pressupostos per a activitats educatives de més de 500 menors, als

sous dels 12 professionals i a la continuïtat de la prestació d’aquests importants serveis socials públics.

3) Es

cobrisquen les baixes per malaltia de qualsevol dels professionals, tal com marca el conveni d’aplicació, sense haver de

recórrer a sobrecarregar més als professionals, obligant-los a assumir les tasques del professional que es troba de

baixa.

4) S’aposte per la qualitat, establint, d’una vegada per sempre, ràtios adequades de nombre de menors per

professional per a poder atendre a les necessitats socioeducatives amb criteris de qualitat en tots els serveis, ja que la

càrrega de treball assignada a cada professional supera amb escreix qualsevol besllum d’intervenció de seguiment, control i

educativa amb qualitat.

5) S’arbitren mecanismes per a engegar ja, les recomanacions de l’any 2010 del Síndic de

Greuges de la Comunitat Valencana a la Conselleria de Justícia per a intentar millorar les nombroses deficiències

detectades, del seu anterior Informe Especial a les Corts Valencianes sobre “La Implantació dels mitjans per a fer

efectives les mesures de reforma previstes en la Llei Orgànica 5/2000”, així com les conclusions de les Jornades Nacionals

de Magistrats de Menors celebrades en la Ciutat de la Justícia de València el mes de Juny de 2009.

Sindicat

d’Administració Pública CGT València

València, 21 març 2012