CGT anuncia accions judicials per la mort del treballador que muntava les graderies dels concerts de Vivers

El sindicat estudia la interposició d’accions judicials per a exigir la depuració de responsabilitats, i denuncia l’ocultació d’informació des del dia que es va produir l’accident, tant de l’empresa contractista responsable del muntatge com de l’Ajuntament.

Si bé ha d’haver-se iniciat un procés penal per la mort del treballador, CGT estudia totes les opcions per a la personació en la via judicial penal, donades les circumstàncies que han envoltat l’accident.

CGT va oferir informació de l’accident a través de la seua pàgina web, facilitant la difusió d’un comunicat dels treballadors en el qual denunciaven les condicions precàries en les quals desenvolupen el seu treball, amb greus riscos per a la seua seguretat, així com la indiferència, el silenci oficial i l’ocultació de la informació per part dels organitzadors dels concerts.

La precarietat en el sector és sobradamente coneguda i denunciem la passivitat administrativa per a eradicar els riscos per a la seguretat dels treballadors, la qual cosa s’agreuja per les successives subcontractacions que es solen produir, la pràctica inexistència de control sobre les mateixes i la vertiginosa caiguda dels preus de les contractes que repercuteixen necessàriament en la seguretat de les persones i en la seua precarietat laboral.

El sindicat CGT posa a la disposició dels treballadors els seus serveis jurídics amb la finalitat de col·laborar en l’esclariment dels fets, exigirà que es depuren responsabilitats, adverteix i alerta que el sector està sotmès a unes condicions de precarietat i inseguretat laboral inassumibles, i exigeix a l’Ajuntament que oferisca immediatament tota la informació als treballadors que mereixen una explicació oficial de l’ocorregut.

Finalment, CGT manifesta la seua contundent repulsa i menyspreu cap a aquells què, sent els màxims responsables d’unes normes de prevenció de riscos laborals i d’uns mecanismes de control absolutament ineficaços, que permeten l’incompliment sistemàtic de les mínimes condicions de treball dignes i de les mesures de seguretat laboral, apareixen ara, davant la mort d’un treballador, com a defensors i garants dels drets dels treballadors.

No traguem amb tanta hipocresia i una actitud tan infame. Amb els drets dels treballadors i la dignitat de les persones no es juga.

CGT-Federació Local de Sindicats de València

València, a 6 de juliol de 2017