Home / Acció Sindical / Celebrat a València les jornades sindicals de CGT Estibadors

Celebrat a València les jornades sindicals de CGT Estibadors

Els dies 26 i 27 de març als locals de la CGT s’ha celebrat a València les jornades sindicals de CGT Estibadors, amb assistència d’estibadors dels ports de València i Sagunt i amb el programa que a continuació es detalla.

Sessió del dia 26 de març

10: 30.- Presentació de les jornades

10: 45.- Documental: Història dels estibadors i debat

– “La lluita sindical dels estibadors des dels anys 30 fins avui”,

– “Models de lluita en els ports espanyols i models de lluita en els ports de New York i San Francisco.”

– “De la CNT a les primeres societats Obreres en els ports espanyols i la seva evolució fins a l’actualitat”

– “El sindicat I.L.A de la costa est dels EUA”

– “El sindicat ILWU de la costa oest dels EUA”

13: 30.- Pausa

16: 30.- Curs d’acció sindical.

“La defensa dels drets dels estibadors des del lloc de treball, des de l’assemblea, des de la secció sindical i des del sindicat”

19: 00.- Tancament de sessió

Sessió del dia 27 de març

10: 30.- Funcionament i organització dels estibadors dins de CGT

11: 30.- Principis sindicals de CGT Estibadors

“Reptes de futur davant la situació generada per la sentència del Tribunal Europeu”

13: 30.- Tancament jornades sindicals