Home / Legislació (página 3)

Legislació

Represión penal y derecho de huelga. La vuelta a la España del siglo XIX

En un Estado Social los sindicatos tienen por misión constitucional la de defender los intereses sociales de los trabajadores (art.7 CE) y para ello se les dota de la libertad sindical (art.28.1 CE), apoyada en la negociación colectiva (art.37.1CE ) , el conflicto colectivo (art.37.2 CE) y la huelga (art.28.2 CE). El Reino de España, en tanto que Estado Social, ...

Leer más »

Més poder per a les mútues: El negoci a costa de la nostra salut

Des de la Confederació General del Treball, fem pública la nostra radical i absoluta oposició a les darreres mesures que inclou el “Plan integral de medidas de reforma de las Mutuas y de la gestión de la Incapacidad Temporal” fet públic pel govern espanyol el passat 18 de juliol.

Leer más »

La reforma laboral ha duplicat el nombre d’empreses amb ERO

Des de febrer de 2012 han plantejat expedients de regulació d'ocupació més de 45.000 , tantes com en els quatre primers anys de la crisi junts.

Leer más »

El control sobre las bajas por parte de las mutuas divide a Gobierno y actores sociales

Las mutuas de trabajo podrán decidir ahora sobre el fin de la baja médica de los trabajadores si la Seguridad Social no responde a su propuesta tras cinco días.

Leer más »

Tres idees bàsiques sobre la reforma de les pensions aprovada el desembre de 2013 i en vigor des de l’1 de gener de 2014

El missatge del govern a la classe treballadora és clar. Treballareu més anys, per percebre pensions més baixes, i que a més a més cada any es devaluaran més i més.

Leer más »

Els treballadors perdran entre 280 i 900 euros anuals amb les noves cotitzacions i les baixades de sous

El Ministeri d’Ocupació ha decidit crear diversos gravàmens per a les retribucions no salarials que les empreses concedeixen als seus empleats.

Leer más »

Boletín 142 – La sanidad pública en entredicho

Editado por el SP de la CGT, Boletin especial sobre sanidad.

Leer más »

Reial decret 11/2013 de 2 d’agost: Reforma laboral encoberta que devalua l’Estatut dels Treballadors, Sancions en l’Ordre Social, i tractament d’ERO’s entre d’altres.

El govern del Partit Popular imposa una modificació legal per Reial Decret de la legislació laboral, en ple mes d’agost.Reial decret 11/2013 de 2 d’agost: Reforma laboral encoberta que modificat l’Estatut dels Treballadors, Sancions en l’Ordre Social, i tractament d’ERO entre altres: Un dissabte 3 d’agost 2013 el govern ha dinamitat l’Estatut dels Treballadors, amb la publicació en el BOE ...

Leer más »

Simulador para calcular el importe de la futura pensión.

La aplicación ha sido desarrollada por un equipo investigador de las Universidades de Extremadura y Valencia y es parte del proyecto ganador de la VIª Edición del Premio Edad&Vida, un estudio que bajo el título ¿Necesitan los futuros jubilados complementar su pensión?.Con esta aplicación cualquier persona puede calcular la pensión que percibirá en el momento de su jubilación en función ...

Leer más »

Reial Decret 1716/2012 sobre “actualització, adequació i modernització” del sistema de la Seguretat Social.

Reial Decret 1716/2012, de 28 de desembre de 2012, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Aquestes mesures són molt importants, és l’adequació a l’última modificació sobre pensions de la Seguretat Social aprovada pel PSOE el 2011 amb ...

Leer más »

Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social 2012.

Publicada la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2012. Entre lo más destacable: Descargar texto completo en pdf Los tipos de cotización en RÉGIMEN GENERAL aplicables quedan al igual que ...

Leer más »

Model de reclamació de reducció de l’IRPF per la supressió de la paga extra de Nadal.

0s recomanen que presenteu a títol individual aquesta reclamació perquè se vos actualitze la retenció de l’IRPF amb el descompte de la paga de Nadal: _____________________________________________________, amb DNI ____________, domicili a l’efecte de comunicació en C/_______________________________, núm. _____de _________________, CP_______, funcionari/a docent de la Conselleria de____________, EXPOSA Que, per mitjà de l’article 2 del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de ...

Leer más »