BOE: resolució de les festes laborals del 2013.

El calendari laboral i festiu ho

determina la Direcció General de Treball. Cada any es proposa i s’aprova sobre el mes d’Octubre de l’any anterior. Els dies

festius a nivell estatal així com els dies festius en cada Comunitat es determinen en el calendari

laboral.


[slideshare id=15031234&style=border-width: 1px 1px 0; border: 1px solid #CCC;

margin-bottom: 5px;&sc=no]

BOE resolució de les festes laborals del 2013 

CERCADOR DE CALENDARIS LABORALS 2013 PER COMUNITATS I NACIONALITATS