Anàlisi urgent del pacte sobre Educadores d’educació especial al País Valencià

CGT davant la proposta de Pacte que regularà les condicions laborals de les Educadores d’Educació Especial, que la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques presentarà als sindicats de la Mesa Sectorial (CCOO, UGT, CSIF i Intersindical Valenciana) el 3 de juliol de 2018, vol manifestar:

PRIMER

Després de dos cursos escolars batallant unes millors condicions laborals, sembla que assistirem a una cabotà dels sindicats de la Mesa Sectorial a un Pacte que consolida el tracte discriminatori cap a les 800 educadores d’educació especial dels centres públics de la Conselleria d’Educació.

SEGON

La Conselleria d’Administració Pública presenta la nova regulació laboral en forma de PACTE perquè vol i necessita la complicitat dels sindicats de la Mesa Sectorial per a desmobilitzar al col·lectiu d’educadores.

TERCER

El conseller d’Educació, Vicent Marzá (Compromís), aconsegueix que no s’enquadre a les educadores com a personal docent, mantenint el criteri de governs valencians anteriors (del PSOE i del PP). Així al Pacte s’identifica a les educadores com a “personal no docent d’atenció directa professional d’alumnat”.

QUART

La Conselleria pretén encasquetar 14 funcions a les educadores on fins ara, amb la Llei 10/2010, només tenien 6. Més feina pel mateix preu.

CINQUÉ

El Pacte estableix la possibilitat de tasques presencials en juliol (Tercer, art. 2.2) malgrat l’excés horari estructural i el condicionament de la jornada escolar.

SISÉ

Impossibilita la jornada contínua que sí poden gaudir les mestres (Tercer, art. 3.2). Marzà actua de forma corporativista, no debades és mestre i afiliat a l’STEPV-Intersindical Valenciana.

SETÉ

Amb el Pacte l’Administració encasqueta a les educadores el complement de disponibilitat. Les direccions dels centres estaran molt contentes perquè tindran més facilitats per a canviar unilateralment els quadrants horaris de les educadores (Tercer, art. 3.2).

VUITÉ

Si en un centre hi ha diverses educadores, les direccions podran canviar els horaris com els vinga en gana (Tercer, 3.2).

NOVÉ

Deixa obert a què la pausa del dinar de les educadores de 60 minuts siga només de 45 minuts (Tercer, 3.2).

DESÉ

No garanteix que les educadores puguen assistir a cursos de formació durant el curs escolar, dificultat que no tenen les mestres (Tercer, art. 5).

ONZÉ

No assegura la reconversió dels moltíssims llocs no permanents a permanents, mantenint la precarietat actual (Tercer, art. 7).

LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ PRETÉN QUE LES EDUCADORES TREBALLEN EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Mentre la Conselleria d’Administració Pública presenta eixe Pacte suposadament “bondadós” en la Mesa Sectorial, el conseller d’Educació presenta unes instruccions per al curs 2018-19 que possibilita que les educadores, funcionàries de la Generalitat Valenciana, treballen per a les empreses privades que gestionen les activitats extraescolars.

CGT ha denunciat eixes instruccions. El Jutjat contenciós-administratiu número 10 de València ha admés la demanda de CGT i ha senyalat la vista per al 12 de juliol, a les 10 hores.

CGT-Generalitat Valenciana