ADIF, així no anem bé!, Comunicat SFF-CGT.

Quan CGT va estampar la seva signatura en el

II Conveni Col·lectiu perquè s’havia arribat a un acord de negociació col·lectiva que contenia les nostres reivindicacions,

ho fèiem amb la ferma convicció que l’empresa seria la principal valedora del seu compliment, perquè d’això depèn en gran

mesura l’estabilitat laboral en la nostra empresa en uns moments tan difícils.

No ha passat ni un mes des de la seva

signatura quan per mitjà dels fets, ens anem assabentant que l’empresa diu i signa una cosa i fa una altra molt diferent.

Ens referim a les múltiples situacions que s’estan generant per tot el territori en les quals s’està plantejant una

possible creació de treballadors excedentaris, amb modificacions funcionals i possibles situacions de mobilitat geogràfica

forçosa.

S’estan iniciant

processos de negociació de nous quadres de servei en les Terminals de la Direcció de Serveis Logístics amb plantejaments de

pèrdua efectiva de plantilla que en alguns casos és per sota del nivell d’existències. Així mateix, s’estan produint

determinats processos no negociats de formació indeguda per a l’assumpció de càrregues de treball en les dependències

motivat per la supressió de contractes d’externalització de serveis, que fins a la data en molts casos eren els que

sostenien en major o menor mesura la productivitat de les terminals.

Així mateix, aquests processos són també

extrapolables als treballadors d’Infraestructura que estan veient com les intencions més que sabudes de l’empresa anuncien

una clara agressió a les funcions del personal amb assignació de funcions que no corresponen per normativa i fins i tot

situacions de mobilitat i unificació de sectors que en molts casos implicaria una clara mobilitat forçosa geogràfica, o

també extensible per als treballadors d’Estacions de Viatgers amb la reordenació que pretenen per al canal de

venda.

Davant aquesta actitud

agressiva de l’empresa que altera negativament el clima laboral per l’atemptat que suposa a les condicions dels

treballadors, CGT s’està posicionant en una postura clarament de suport i defensa dels interessos dels treballadors, com

sempre hem vingut fent, i per això no anem a dubtar a engegar els mecanismes habituals de lluita i reivindicació que siguin

necessaris.

Si l’empresa

s’entossudeix a mantenir aquesta actitud d’agressió als interessos dels treballadors, en CGT no dubtarem, com sempre ha

estat, a engegar totes les actuacions jurídiques i sindicals que estimem necessàries incloent l’oportuna comissió de

conflictes, pas previ a les obligades mobilitzacions a les quals ens aboca l’empresa.

SFF-CGT

http://www.sff-cgt.org