27-Abril: Assemblea General d’Afiliats i delegats de CGT València

El dilluns 27 d’abril es realitzarà una doble assemblea general d’Afiliats i delegats de CGT. L’Assemblea es realitzarà en dos torns, un torn de matí i una altra en torn de tarda, amb la finalitat que participi el màxim nombre de gent, el contingut de les assemblees serà:

«Les lluites socials de la classe treballadora i el 1r de Maig, en passat present i Futur» a càrrec com a ponent d’Emili Cortavitarte, professor d’Història i sindicalista de CGT, juntament amb altres companys de València, que exposaran les diferents activitats i propostes sindicals de la Confederació, obrint un torn de paraules per a tots els assistents en Assemblea.

Assemblea torn de Matí: 11 hores
Assemblea torn de Tarda: 18 hores

Dilluns 27 d’abril, en la sala d’actes de CGT a l’Avd. Del Cid nº154 de València
Participa en el torn d’Assemblea que et vingui millor.

SI EL TEU LLUITES, TU DECIDEIXES, PARTICIPA!

27-Abril: Asamblea General de Afiliados y Delegados de CGT Valencia

El lunes 27 de Abril se realizara una doble asamblea general de Afiliados y delegados de CGT. La Asamblea se realizará en dos turnos, uno turno de mañana y otra en turno de tarde, con la finalidad de que participe el máximo número de gente, el contenido de las asambleas será:

“Las luchas sociales de la clase trabajadora y el 1º de Mayo, en pasado presente y Futuro” a cargo como ponente de Emili Cortavitarte, Profesor de Historia y sindicalista de CGT, junto con otros compañeros de Valencia, que expondrán las distintas actividades y propuestas sindicales de la Confederación, abriendo un turno de palabras para todos los asistentes en Asamblea.

Asamblea turno de Mañana: 11 horas

Asamblea turno de Tarde: 18 horas

Lunes 27 de Abril, en el salón de actos de CGT en la Avd. del Cid nº154 de Valencia

Participa en el turno de Asamblea que te venga mejor.

SI TU LUCHAS, TU DECIDES, PARTICIPA!