24-N: 1ª Assemblea de la Comissió pro-Campanya d’Abstenció a les Eleccions Generals Autonòmiques de 2011 a València.

A les 19 hores en la Biblioteca

llibertària( Avd del Cid 154- 3a Planta), i estan invitats tots els afiliats i afiliades  de CGT que estiguen interessats en

la Campanya.En la reunió es constituirà la comissió de propaganda, seguiment i abstenció a les eleccions  autonòmiques, a

fi de desenrotllar una campanya d’abstenció a les eleccions generals.
Esta comissió prepara els escrits perquè la 

campanya siga assumida per la Federació Local de València, i per extensió a tots els sindicats del País Valencià.

Per que esta campanya?
Com ja sabeu  els nostres companys de CGT-Catalunya, estan iniciant una

campanya igual d’abstenció al parlament de Catalunya,  hem de recordar, que els últims acords del congrés de Màlaga de CGT ,

van en esta direcció de rebuig de la política parlamentària.
D’altra banda la CGT com a sindicat  Anarcosindicalista i

davant de l’actual crisi econòmica i social, ens veiem en l’obligació de denunciar no sols al sistema financer(Bancs,

Multinacionals, etc), si no també a denunciar a l’actual sistema polític de corrupció i ninguneo a la classe treballadora i

a la ciutadania en general, amb retalls de drets laborals i socials, que ens estan portant a una societat cada vegada amb

menys llibertats i amb mes exclusions socials, Per açò, hui, nosaltres, sindicalistes, llibertaris i en general treballadors

que representem a l’anarcosindicalisme actual davall les sigles de la CGT, creiem que és en estos moments de Crisi actual,

és necessària una campanya d’abstenció com a organització, i mes quan esta, esta emparada pels nostres estatuts, congressos

i la nostra història-100 anys ja.

De tot açò vos informarem en la dita reunió, vos esperem.

Afiliats de

CGT
——————————————————————-

1ªAsamblea de la Comisión Pro-Campaña de Abstención a las

elecciones generales autonómicas de 2011 a Valencia.

24-Noviembre
La ASAMBLEA sera a las 19

horas en la Biblioteca libertaria( Avd del Cid 154- 3ª Planta), y están invitados todos los afiliados y afiliadas

de CGT que estén interesados en dicha Campaña.

En dicha reunión se constituirá la comisión de propaganda, seguimiento y abstención a las elecciones

autonómicas, con el fin de desarrollar una campaña de abstención a las elecciones generales.

Esta comisión prepara los escritos para que sea dicha

campaña sea asumida por la Federación Local de Valencia, y por extensión a todos los sindicatos del País

Valenciano.

¿Por que esta

campaña?

Como ya sabéis nuestros compañeros de CGT-Catalunya, están iniciando una

campaña igual de abstención al parlamento de Catalunya, ademas tenemos que recordar, que los últimos acuerdos del congreso

de Málaga de CGT , van en esta dirección de rechazo a la política parlamentaria.

Por

otra parte la CGT como sindicato Anarcosindicalista y ante la actual crisis económica y social, nos vemos en

la obligación de denunciar no solo al sistema financiero(Bancos, Multinacionales, etc), si no también en denunciar al actual

sistema político de corrupción y ninguneo a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general, con recortes de derechos

laborales y sociales, que nos están llevando a una sociedad cada vez con menos libertades y con mas exclusiones sociales, Por

esto, hoy, nosotros y nosotras sindicalistas, libertarios y en general trabajadores que representamos al anarcosindicalismo

actual bajo las siglas de la CGT, creemos que es en estos momentos de Crisis actual, es necesaria una campaña de abstención

como organización, y mas cuando esta, esta amparada por nuestros estatutos, congresos y nuestra historia-100 años

ya.

De todo esto os informaremos en dicha

reunión, os esperamos.

Afiliados de

CGT