18 i 19 octubre: Cursos de Formació de la FL CGT-València .

Jornades de formació sobre estructura

organitzativa de la CGT i tècniques de comunicació.

1- Dia 18 octubre de 2010 de 9h30 a

14h30.
Estructura organitzativa de CGT
Drets i garanties dels representants dels treballadors

2- Dia 19

octubre de 2010 de 10h a 14h i de 16h a 20h
Tècniques de Comunicació

a) Expressió escrita
b) Intervenció

en assemblees

Secretaria de Formació de la FL de València

València a 2 de setembre de 2010