14, 15 i 16-Maig València: Curs d’Horticultura Ecològica en CGT.

Els dies 14, 15 i 16 de maig pel matí, es realitzarà en el local de CGT

a València un curs de formació sobre Horticultura ecológica organitzat per la Conselleria d’Agricultura. Ací trobaràs tot el

necessari per a apuntar-te.

 Dies: 14, 15 i 16 maig
 Horari: Matí
 Lloc: Local CGT (Av. del Cid, 154, València)
 Més informació: Joaquín 647 90 13 69 i

formacion@cgtvalencia.org
 Inscripció: Descarregar el document en pdf

de sol·licitud del curs, omplir i lliurar en recepció del local de CGT abans del 30 d’abril

 Sol·licitud Curs Agricultura

Ecològica

 Llistat Cursos IVIA