122 milions d’europeus estan en risc de pobresa i exclusió social

Espanya se situa com el cinquè país de la Unió Europea amb major percentatge de població en risc de pobresa després de comptabilitzar les ajudes socials (el 20,4% del total). Només registren pitjors resultats Grècia (23,1%), Romania (22,4%), Bulgària (21%) i Lituània (20,4%), segons un informe de l’oficina estadística comunitària, Eurostat, publicat amb les últimes dades disponibles de 2013.

L’estudi situa a més Espanya entre els estats membres amb major percentatge de llars amb baixa intensitat d’ocupació, és a dir, on tots els adults van treballar menys del 20% del seu potencial durant l’últim any. El 15,7% de les llars espanyoles es troben en aquesta situació, un percentatge que només se supera a Grècia (18,2%) i Croàcia (15,9%).

En total, el percentatge de població a Espanya en risc de pobresa o exclusió social se situa en el 27,3% (equivalent a 12,6 milions d’habitants), per sobre de la mitjana del 24,5% en el conjunt de la UE i amb una pujada de gairebé tres punts des de 2008, abans de la crisi.

Aquesta xifra global és el resultat de sumar la població que compleix almenys una de les tres següents condicions: es troba en risc de pobresa després de rebre ajudes socials, viu en llars amb poca ocupació o es troba en situació de privació material severa, que en Espanya se situa en el 6,2%.

El 2013, un total de 122,6 milions de ciutadans de la UE (el esmentat 24,5% de la població) es trobaven en una situació de pobresa o exclusió social. Aquesta xifra suposa una lleugera reducció respecte al 2012 (24,8%), però encara està per sobre del 23,8% del 2008, abans de la crisi.

Els estats membres amb major percentatge de població en risc de pobresa o exclusió social són Bulgària (48%), Romania (40,4%), Grècia (35,7%), Letònia (35,1%) i Hongria (33, 5%). A l’extrem contrari se situen República Txeca (on només el 14,6% de la població està en risc de pobresa), Holanda (15,9%), Finlàndia (16%) i Suècia (16,4%).