Els treballadors de l’IVASS es concentren davant de la Conselleria per la situació de bloqueig de les condicions laborals

Les organitzacions sindicals CGT, UGT, CCOO i INTERSINDICAL han tornat a concentrar-se davant de la Conselleria de Serveis Socials per reclamar el desbloqueig dels assumptes pendents a l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) i que afecten els seus treballadors.

  • Denuncien que la paràlisi en la gestió del personal ha abocat el caos a l’IVASS.
  • L’entitat atén més 1.300 persones vulnerables i tutela 400 persones més amb una plantilla sotmesa a precarietat.
  • La Secció Sindical de la Confederació General del Treball (CGT) en l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) diguem prou a la paràlisi en la gestió d’un personal cada vegada més precaritzat.

L’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) és una entitat de dret públic, dependent de la vicepresidència segona i la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge. Atén de manera directa més de 1300 persones amb diversitat funcional, malaltia mental, majors i dany cerebral

A més, és l’entitat tutelar de la Conselleria, per la qual cosa té la representació de més de 4000 persones amb mesures judicials de suport. L’IVASS compta amb més de 1000 treballadores distribuïdes en residències, vivendes, centres de dia i ocupacionals a València, Castelló i Alacant.

Els sindicats assenyalen la manca d’autorització per part de la Conselleria d’Hisenda per a la cobertura de vacants, baixes i jubilacions, cosa que genera una situació caòtica a residències i centres.

La representació legal del personal denuncia que s’estan vulnerant els drets de negociació col·lectiva de les treballadores de l’IVAS en no haver iniciat els tràmits per a l’aprovació de la relació de llocs de treball (RPT), l’oferta pública d’ocupació (OPE) del 2023 , la gestió de borses o el servei de prevenció, entre altres qüestions bàsiques per a les condicions de treball del personal.

Aquest bloqueig es veu agreujat pels canvis constants de la Direcció General de l’Entitat (quatre en tres anys). L’últim canvi s’ha produït fa una setmana amb el nomenament de Mª José Rico Llorca. Aquesta situació de paràlisi no només afecta només el personal sinó també l’atenció, la cura i el suport de les persones usuàries, pertanyents als col·lectius més vulnerables.