Si la vicepresidenta amplia la jornada a la plantilla de la Conselleria d’Igualtat, CGT interposarà demanda i conflicte col·lectiu

La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha decidit unilateralment, que el personal de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques treballe 19 dies més a l’any a canvi d’una ridícula pujada en el complement específic (augmentant la jornada a 38,45 hores). Diu que és una demanda del personal. A tu t’ha preguntat?

Curiosament és la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives qui, amb aquesta mesura, perjudica la conciliació de la vida laboral, personal i familiar de les seues 1900 empleades i empleats públics, tant funcionàries com laborals. L’augment de jornada afecta una conselleria fortament feminitzada i amb un 60% del personal interí o temporal.

Totes sabem que la falta de personal en la Conselleria d’Igualtat és patent. La consellera vol explotar a les treballadores de la Conselleria perquè resolguen eixa falta de personal. Sempre ens estan dient que no és possible treure més diners en pressupostos per a cobrir les mancances de personal però, en canvi, si són capaços de pressupostar l’augment de jornada.

CGT va denunciar públicament, el 20 de gener, que Oltra haguera pres aquesta decisió per a les condicions laborals de les treballadores i treballadors de la Conselleria d’Igualtat sense negociar amb les representants de les treballadores. També denunciàrem que es discriminava al personal interí i temporal. La mesura era voluntària per al personal funcionari de carrera i laboral fixe (titulars del lloc de treball) i obligatori per al personal interí i temporal. La mesura d’ampliació de jornada afecta el personal funcionari i laboral que treballa en la Conselleria, a les direccions territorials, residències de majors, discapacitats, centres de menors, etc.

L’ampliació de jornada presentada per la Conselleria és il·legal perquè no s’ha negociat i perquè discrimina entre personal fixe i temporal, contràriament a la jurisprudència de la Unió Europea. En tot cas hauria de ser voluntari per a tot el personal. És més el que hauria d’haver fet la consellera és augmentar el salari sense ampliar la jornada. Això sí que haguera sigut una mesura real per a disminuir la bretxa salarial entre el personal d’Igualtat i les altres conselleries. Perquè quan volen i a qui volen sí que els pugen substanciosament el jornal, com han fet amb l’Advocacia de la Generalitat, per la “porta de darrere” amb la Llei d’Acompanyament de Pressupostos.

L’augment de jornada a 38,45 hores setmanals té conseqüències implícites en la normativa:

– respondre al requeriment per a la realització d’una jornada superior quan l’Administració vulga.

– estar subjecte a incompatibilitat per a exercir qualsevol altra activitat pública o privada (excepte uns pocs casos concrets).

CGT ha portat aquest assumpte a la Junta de Personal (26 de gener) i s’ha acordat comunicar a la Conselleria que no s’ha negociat amb les representants de les treballadores i que no es pot discriminar al personal interí, el qual, en tot cas, hauria de poder decidir.

De moment sembla que la conselleria ha paralitzat la proposta d’ampliar la jornada. En cas que finalment anara endavant, CGT interposarà demanda contenciosa administrativa i conflicte col·lectiu perquè siga voluntària per a tot el personal, en defensa de la igualtat de tracte de les condicions laborals del personal fixe o interí.

CGT-Generalitat Valenciana