RTVV destina 200.000€ per al manteniment de les seues instal·lacions tancades

La Comissió de Liquidació de Ràdio Televisió Valenciana SAU (RTVV) ha tret a licitació, per import total de 200.333 euros, el servei de manteniment integral d’infraestructures i instal·lacions de la societat en liquidació, segons l’anunci que publica aquest dimecres el Diari Oficial (DOCV).

El valor estimat del contracte és de 375.521 euros, encara que el pressupost base de licitació ix per un import net de 165.565, 200.333 euros de suma total. El termini d’execució és d’un any i pot haver-hi pròrroga expressa per escrit, per un altre més.

La tramitació és ordinària i el procediment obert amb «pluralitat de criteris». No s’exigeix garantia provisional i la definitiva serà del cinc per cent del preu d’adjudicació sense incloure l’IVA. La presentació d’ofertes té com a data límit el 15 de setembre en un sobre tancat dirigit a la Comissió de Liquidació, en el Registre General de RTVV. L’obertura d’ofertes serà el 22 del mateix mes.