Desbloquejats els convenis col·lectius de Renfe Operadora i Adif, es desconvoquen les vagues del ferrocarril del 13 i 14 de desembre.

Ahir a la nit es van desbloquejar

definitivament les negociacions dels convenis col·lectius d’Adif i Renfe Operadora, després d’una intensa i llarga reunió

al Ministeri de Foment entre els secretaris generals de les organitzacions sindicals amb representació a Adif, FEVE i Renfe

Operadora, el Secretari d’Estat d’Infraestructures Transport i Habitatge, la secretària general de Transports i el director

general de Transport Terrestre.
A pesar de les, en ocasions, insalvables dificultats que hem tingut al llarg del procés, finalment

les organitzacions sindicals, en moments socialment molt durs, hem aconseguit garantir mitjançant l’acord els drets dels

treballadors/es a Adif i Renfe Operadora, mantenint les seves condicions laborals i socials.

El manteniment de la normativa laboral

suposa per als treballadors/es de Adif i Renfe Operadora la conservació d’uns assoliments aconseguits després de molts anys

de lluita. Així mateix, l’augment del període de ultraactivitat ens permet la negociació dels pròxims convenis en un

ambient més relaxat en l’àmbit temporal.
Per altra banda , la pressió que hem exercit els treballadors/es ha estat clau per a mantenir les

condicions de jornada pel que fa a distribució irregular de la mateixa. Aquestes millores, unit a l’acord al que vam

arribar en quant a les Obligacions de Servei Públic el passat 4 de desembre, de gran transcendència per al futur dels

ferroviaris/es, i a la garantia d’ocupació, han afavorit que les comissions negociadores d’Adif i Renfe Operadora ens

emplacem avui per a procedir a la signatura dels dos convenis.

Tenim la intenció que ambdós siguin un referent per a l’avanç en les

negociacions del conveni de FEVE, encara que el seu ritme sigui més lent per les dificultats que comporta l’extinció d’una

empresa.
Així les

coses, una vegada desbloquejats els punts que generaven una important controvèrsia, les organitzacions sindicals hem acordat

desconvocar les vagues previstes per als dies 13 i 14 de desembre.

12 de desembre de 2012

CCOO, CGT, SCF, SEMAF, SF, UGT
http://www.sff-cgt.org/comunicados/Comunicado_Conjunto_121212.pdf