Canvis en la jubilació en 2024: l’edat legal puja a 66 anys i sis mesos

Les treballadores que vulguen jubilar-se a partir d’este dilluns, 1 de gener, amb el 100% de la pensió hauran de tindre almenys 66 anys i sis mesos complits, en virtut de la reforma de pensions de 2013, en la qual s’elevava progressivament l’edat de jubilació des dels 65 als 67 anys en un horitzó total de 15 anys.

Estos 66 anys i sis mesos serà l’edat que s’exigisca per als qui acrediten menys de 38 de cotització (en 2023 s’exigixen 66 anys i quatre compliments per a poder jubilar-se amb menys de 37 anys i nou mesos cotitzats).

Si se superen els 38 anys cotitzats, els treballadors que vulguen jubilar-se des de l’1 de gener de 2024 amb el 100% de la pensió hauran de tindre 65 anys complits.

El que no va canviar amb la reforma de 2013 és el requisit de cotització mínima per a poder accedir a la pensió contributiva de jubilació, que es manté en almenys 15 anys, dos dels quals han d’estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació.

Jubilació parcial

En el cas que els treballadors vulguen accedir a la jubilació parcial sense que l’empresa faça un contracte de relleu, l’edat mínima d’accés serà l’edat ordinària de jubilació que en cada cas resulte d’aplicació.

Si l’empresa fa un contracte de relleu per a cobrir el temps de treball que deixa de treballar la persona que es jubila parcialment, l’edat mínima d’accés per a la jubilació parcial serà des de l’1 de gener de 2024 de 62 anys i sis mesos si es tenen cotitzats 36 anys o més, o de 64 mesos en el cas que es tinguen 33 anys cotitzats.

Jubilació anticipada

La Seguretat Social permet jubilar-se anticipadament als treballadors de manera voluntària fins a un màxim de 24 mesos abans de l’edat legal ordinària. Si la jubilació anticipada és involuntària, és possible jubilar-se fins a un màxim de 48 mesos abans de l’edat de jubilació ordinària.

En el cas de la jubilació anticipada, la Seguretat Social aplica una sèrie de coeficients reductors sobre la quantia de la pensió, que depenen del nombre de mesos d’avançament de l’edat de retir i del període de cotització acumulat.

Per a CGT el nostre Sistema Públic de Pensions és degradat i menystingut, des de la primera gran reforma del segle XX, fins a allargar la jubilació als 67 anys, i amb incentius per a retardar-la encara més, com si la qualitat de vida i poder viure una vida digna depenguera de la mercantilització i els diners.

Les nostres jubilacions anticipades, no solament s’han penalitzat, sinó que ni tan sols apliquen els coeficients reductors per a totes aquelles activitats productives i de servicis que són perilloses, penoses o nocives.