5 drets laborals intocables durant una vaga

  • El dret de vaga és un dret del col·lectiu però d’exercici i adhesió individual i irrenunciable.
  • No estàs obligada a informar a ningú si faràs vaga o no.

Davant d’una convocatòria de vaga poden sorgir molts dubtes sobre els drets que tenim com a treballadores. Preguntes -amb respostes- freqüents que poden ser d’utilitat a l’hora d’escalar un conflicte a l’empresa.

1. He de preavisar al meu cap que faig vaga?

No, el dret de vaga és un dret fonamental i el podem exercir lliurement. Només en el cas que haguem de fer serveis mínims veurem limitat aquest dret. Encara que hagis dit que no faràs vaga, pots fer-la el dia que estigui convocada.

2. El cap m’ha dit que com que jo no treballaré en el meu torn m’haurà de substituir una companya que treballi entre setmana o que em canviï amb ella el torn, això és legal?

No, si fas vaga ningú et pot substituir aquell dia i tampoc has de recuperar les hores de vaga. Si saps que t’han substituït a la feina mentre feies vaga pot denunciar-ho a Inspecció de Treball, s’està vulnerant el teu dret de vaga.

3. M’han assignat serveis mínims, però tinc una companya que no vol fer vaga i em pot substituir, es pot fer?

En aquest cas et proposem que comuniqueu per escrit a l’empresa la intenció de fer un canvi amb el company/a que no vulgui fer la vaga i que aquesta us doni per escrit la conformitat. Si l’empresa s’hi nega, acata la directriu, però després podràs actuar contra la mesura jurídica i sindicalment inclosa indemnització per danys i perjudicis, atès que, en definitiva, se t’ha impedit l’exercici del dret de vaga.

4. El meu cap m’obliga a fer serveis mínims perquè soc una de les persones que ha promogut la vaga a la meva feina, això és legal?

No, l’assignació arbitrària de serveis mínims a una persona treballadora és sancionable.

5. Puc decidir fer vaga un cop començada la jornada laboral?

, pots decidir en qualsevol moment que fas vaga dins la jornada de vaga i sempre que no se t’hagin assignat serveis mínims.

Pots trobar més informació al document: ¡Parad las máquinas!: Guía para la convocatoria y realización de huelgas