Home / Comunicats / CGT reitera la seva personació com a part acusadora en el cas dels “ERO d’Andalusia”

CGT reitera la seva personació com a part acusadora en el cas dels “ERO d’Andalusia”


La

Confederació General del Treball (CGT) es va

presentar com a part acusadora, exercitant

l’acció popular, en les Diligències Prèvies 174/11 del cas dels ERO

d’Andalusia”, el passat 16 d’abril de 2013.
 
No havent tingut cap

tipus de resposta fins a la data, transcorreguts ja bastants mesos, en

el dia d’avui, la CGT ha tornat a

registrar davant el Jutjat d’Instrucció

n º 6 de Sevilla, un escrit perquè es resolgui la personació de CGT al procediment d’aquest cas.

El sindicat CGT defensora dels drets econòmics, laborals i

socials dels i les treballadores, entén que el que es ventila en la querella afecta directament a

aquests drets i la destinació dels fons públics pressupostats per a

la promoció d’ocupació, per a la formació professional , a la

negociació col · lectiva ia l’estabilitat en

l’ocupació, considerant que està plenament

legitimada per formar part de

l’acusació popular donada l’enorme transcendència social i sindical d’aquest cas, i la necessitat de

contribuir a la clarificació plena dels fets ia l’exigència de l’assumpció de totes les responsabilitats, que puguin derivar-se, per part de les persones presumptament implicades.

SECRETARIAT PERMANENT DEL COMITÈ CONFEDERAL DE LA CGT