Home / Arts Gràfiques / L’economia de guerra de Jaraba acaba en unes pèrdues comptables de 183 milions en 2010.

L’economia de guerra de Jaraba acaba en unes pèrdues comptables de 183 milions en 2010.

El director general in

pectore, José López Jaraba, continuarà previsiblement en el càrrec -si els consellers del PP mantenen la seua

incomprensible posició-, a pesar d’haver agreujat, durant l’any passat, la situació econòmica de la nostra empresa. Jaraba,

que va anunciar una economia de guerra per a RTVV, ens ha deixat com a balanç unes pèrdues de 183 milions en 2010 segons el

compte general que acaba de publicar la Conselleria d’Hisenda.

El responsable de la

desfeta econòmica de RTVV no pot ser ratificat com a director general

El patrimoni del grup RTVV arriba a unes

xifres negatives de 1.157 milions; és a dir, que amb tots els nostres actius, immobilitzats, existències i deutors no

podríem fer front ni de lluny als nostres passius. En efecte, la càrrega financera que arrossega aquesta empresa arriba a

una magnitud estratosfèrica, perquè els passius a llarg termini arriben a 1.067 milions. Aquests passius són crèdits

bancaris, avalats per la Generalitat, que permeten el funcionament habitual de l’empresa (no són inversions) que caldrà

tornar amb càrrec finalment als pressupostos de la Generalitat, és a dir, a les esquenes del valencians. Tot això, perquè

allà per l’any 2000 el govern permeté el recurs al crèdit per a finançar la RTVV i així presentar uns comptes públics més

sanejats aparentment. Però els préstecs cal tornar-los i a més a més cal pagar interessos. Per cert, les despeses financeres

arribaren als 16,4 milions d’euros l’any passat, la qual cosa és digna de remarcar.

¿Per què es comptabilitzen

183 milions de pèrdues? Per la diferència entre ingressos i despeses. Per a funcionar la RTVV va gastar aproximadament 211

milions i s’ingressaren per vendes de publicitat i subvencions 28,1 milions. Doncs feu els comptes! Cal destacar que els

nostres propis ingressos representen el 13% de les despeses d’explotació. La diferència s’ha de finançar, excepció feta de

les aportacions justetes de la Generalitat per a la compensació per pèrdues, amb els recurs al crèdit bancari. I així

tanquem el cercle. Com que l’esquema es repeteix any rere any, l’endeutament bancari arriba a la xifra indicada de 1.067

milions.
La direcció general segurament presentarà aquests resultats comptables com una gran fita. Amb les seues

tradicionals manipulacions els comptes apareixeran com a beneficiosos. Però el compte general 2010 elaborat per la

Conselleria d’Hisenda i Administració Pública diu el que diu. I això ho entén fins a un estudiant de primer

d’econòmiques.

Insistim que els treballadors no som els culpables d’aquesta situació. Probablement els

responsables de la desfeta econòmica de la RTVV volen descarregar sobre les nostres esquenes les mesures tradicionals

contra la crisi: retallada de salaris i disminució del nombre de treballadors via reestructuració tipus ERO. Observareu que

els nostres directius no parlen d’altra mesura. La primera mesura, però, hauria de ser canviar els responsables,

començant per Jaraba. Perquè si no, els causants de la situació actual tindran el poder per a continuar prenent les mesures

equivocades i faran pagar el pato als treballadors de la seua pèssima gestió.

CCOO i CGT a RTVV

Burjassot, 31 agost 2011