Home / Acció Social / Es porten a terme les Jornades sobre Alternatives Socials de la CGT.

Es porten a terme les Jornades sobre Alternatives Socials de la CGT.

Els passats

27 i 28 de novembre, van tenir lloc a Madrid les Jornades sobre Alternatives Socials de la CGT, amb assistència de 60

persones de tot l’Estat. En les cinc taules que van consistir les Jornades, es van anar desgranant pels diferents ponents les

experiències i els plantejaments que configuren les possibles alternatives socials al capitalisme en crisi que patim :

l’economia solidària, el decreixement, la agroecología i la autogestión. En la cinquena i

última taula, es va debatre un conjunt de propostes de cadascun dels quatre eixos tractats en les taules anteriors, amb la

idea d’elaborar un pla de treball a mitjan i llarg termini que serveixi, juntament amb el marc reivindicatiu aprovat en

l’últim Congrés de la CGT, d’eina de lluita, de conscienciació i d’acció per a una mobilització sostinguda i transformadora

del sistema social dominant, injust, depredador i opressor.

En paral·lel a les jornades es va inaugurar

l’Exposició “25 anys del Congrés d’Unificació” la qual en una vintena de panells es resumeix visualment els capítols del

llibre del mateix títol… Els esments al desaparegut company Eladio van ser inevitables, doncs aquestes Jornades van ser la

seva última obstinació, juntament amb l’exposició i el llibre comentats.

Es van destacar en els debats les

següents propostes:

– Donar suport i difondre les experiències de les empreses cooperatives i autogestionàries en

el marc de les xarxes existents d’economia solidària.

– Desenvolupar una detallada carta o etiqueta de qualitat,

per la qual CGT defineixi els criteris a tenir en compte per a contractar als seus proveïdors de productes i serveis.

– Estudiar possibles línies de suport mutu per a sectors en atur o en precari, des del sindicat i la lluita pel

caràcter públic -no estatal- dels serveis socials bàsics (sanitat, educació, transport,…).

– Donar suport,

difondre i si escau promoure xarxes locals de comerç i consum ecològics, inserint l’agroecologia en la realitat de

l’organització.

– Crear un grup de treball per a l’assessorament, formació i estudi pràctic de l’autogestió, que

permeti donar el salt de les idees a les propostes concretes en possibles empreses en fallida o tancament, i per a donar

suport la creació d’iniciatives econòmiques i socials autogestionades.

– Reorientar les reivindicacions socials i

laborals en convenis i en la negociació col·lectiva cap a processos de decreixement i reconversió de les indústries

contaminants en serveis i productes socialment necessaris i ecològicament sostenibles.

– Incidir en el repartiment

del treball i en la reducció de jornada, encara que suposi reducció de salari, lluitant per l’eliminació de les grans

diferències salarials entre salaris alts i baixos…

– Apostar per la desobediència civil com mesura individual i

col·lectiva de pressió pel decreixement.

– ….

Es publicaran com més aviat millor les aportacions dels

ponents i les conclusions de les jornades com document de treball per a la CGT i per als moviments socials.

Rojo y

Negro

www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article28762