Home / Acció Sindical / ERO salvatge i il · legal a COLEBEGA

ERO salvatge i il · legal a COLEBEGA

CAJASCOLA

El comitè intercentres de COLEBEGA rebutja l’expedient d’extinció forçosa d’ocupació de fins al 40% de la plantilla a una empresa que el 2012 va repartir un dividend entre els seus accionistes de 187 milions d’euros.
L’empresa Colebega , S.A.U. fabrica i distribueix els productes de Coca Cola a València , Alacant ,Castelló , Múrcia , Albacete i Conca per al grup mercantil Coca Cola Iberian Partners , líder en el sector agroalimentari que manté una facturació neta de més de 3.000 milions en plena crisi .Des de la representació sindical acusen la direcció d’haver mentit als interlocutors socials des de l’inici de la fusió de les diferents embotelladores , ja que ha mantingut fins a tres reunions amb els sindicats i sempre ha manifestat que la fusió era conseqüència de ” problemes d’accionariat ” i que” no anava a afectar la plantilla ” .

Un ERO il · legal
El comitè intercentres de COLEBEGA considera il · legal la manera com s’ha plantejat l’ERO ja que Coca Cola Iberian Partners pretén realitzar conjuntament per a totes les embotelladores d’Espanya , com si fos un grup de treball d’empreses. En realitat Cocacola Iberian Partners és un grup mercantil d’empreses , pel que està obligada a negociar l’ERO individualment en cada embotelladora i amb els seus comitès d’empresa.

Un ERO radicalment injust
Des del comitè intercentres de COLEBEGA recorden que les empreses que fabriquen i distribueixen els productes COCA COLA a Espanya ( Colebega , Casbega , Rendelsur , Cobega , Begano , Asturbega i Norbega ) , van repartir un dividend entre els seus accionistes de més de 1.000 milions d’euros en 2011 i de més
de 900 milions d’euros el 2012 . Del total anterior Colebega repartir un dividend entre els seus accionistes de 145 milions d’euros el 2011 i 187 milions d’euros el 2012 .Malgrat els beneficis milionaris obtinguts , Coca Cola Iberian Partners , que manté una facturació neta de més de 3.000 milions d’euros anuals , ha plantejat un Expedient de Regulació d’Ocupació salvatge per acomiadar 1200 treballadores . Això suposa l’acomiadament de més del 20% de la plantilla . El comitè afirma que aquesta agressiva reestructuració persegueix , únicament i exclusivament , augmentar els beneficis a costa dels seus treballadors.

La reestructuració plantejada per Coca Cola Iberian Partners pot suposar l’acomiadament de més del 40% de la plantilla de Colebega , ja que inclou el tancament de la planta de fabricació d’Alacant , i la desaparició de departaments al complet .Davant l’agressió sense precedents de Coca Cola Iberian Partners cap als seus treballadors  , el Comitè Intercentres de Colebega , SAU es manifesta radicalment en contra de semblants mesures i actuarà en conseqüència , amb tots els mitjans al seu abast , arribant a la convocatòria de vagues si fos necessari .