Home / Acció Sindical / CGT seguirà actuant contra aquest model de ferrocarril

CGT seguirà actuant contra aquest model de ferrocarril


CGT , en el seu Ple de Seccions

Sindicals celebrat el passat dia 10, s’ha acordat continuar mobilitzant-se contra les decisions del govern de privatitzar

els serveis ferroviaris , desmantellant les diferents empreses que conformen el sector , i en Defensa d’un Ferrocarril

Públic , Social i assegurança, en Defensa

de l’ Ocupació i de les condicions laborals .Anem a fer partícips d’aquesta decisió a la resta d’organitzacions sindicals amb

representació a les diferents empreses ferroviàries , proposant-los la unitat sindical per fer front a totes les agressions

que estem patint el col · lectiu ferroviari i els usuaris del ferrocarril .Esperem que aquesta vegada no torni a passar el que ha passat en els últims mesos , quan convoquem una

manifestació des d’Atocha fins a Sol el dia 29 de juny, amb lliurament de milers de signatures contra el desmantellament

del ferrocarril , i davant la convocatòria de vagues durant els mesos de juliol i

agost.

Cap Sindicat va estar disposat a mobilitzar-se, raó per

la qual CGT va convocar aquests actes en solitari .Per tot això , no

entenem la posició de CCOO , que ens acusa d’actuar en solitari convocant vagues i manifestacions , i convoca en solitari

una Concentració a Atocha el 14 de setembre , sense comunicar la seva intenció prèviament a la resta de Sindicats i sense

comptar amb ningú , tot un exemple de coherència . Sona més a rentada de cara per no haver mobilitzat abans que a una actuació organitzada i contundent

contra els plans del govern .

Esperem que aquest acte suposi un canvi en les

seves actuacions fins al moment i l’inici de mobilitzacions . CGT sí que s’ha dirigit a CCOO per tractar d’establir accions conjuntes .Des de CGT creiem que la

situació és insostenible , des del desgraciat accident ferroviari de Santiago de Compostel · la, el model de ferrocarril

que ens vénen imposant aquesta més que en dubte . Els plans de

l’executiu amenacen seriosament la seguretat i continuïtat de les empreses ferroviàries , el nivell d’ocupació ia les

condicions de treball .Nosaltres sí farem partícips de les nostres

propostes a la resta d’organitzacions sindicals buscant la unitat d’acció i lluitarem fins on sigui necessari perquè els

plans del govern no es materialitzin , però si això no és possible , no dubtarem a actuar en solitari

.

PARTICIPA I LLUITA PEL TEU FUTUR


¡ AFILIA’T A CGT !


SFF – CGT

—————————————————————————-
 CGT seguirá actuando contra este modelo de ferrocarril

CGT, en su Pleno de Secciones

Sindicales celebrado el pasado día 10, ha acordado continuar movilizándose contra las decisiones del gobierno de privatizar

los servicios ferroviarios, desmantelando las diferentes empresas que conforman el Sector, y en Defensa de un Ferrocarril

Público, Social y Seguro, en Defensa del Empleo y de las condiciones Laborales.

Vamos a hacer participes de esta

decisión al resto de organizaciones sindicales con representación en las distintas empresas ferroviarias, proponiéndoles la

unidad sindical para hacer frente a todas las agresiones que estamos sufriendo el colectivo ferroviario y los usuarios del

ferrocarril.

Esperemos que esta vez no vuelva a pasar lo sucedido en los últimos meses, cuando convocamos una

Manifestación desde Atocha hasta Sol el día 29 de junio, con entrega de miles de firmas contra el desmantelamiento del

ferrocarril, y ante la convocatoria de huelgas durante los meses de julio y agosto.

Ningún Sindicato estuvo

dispuesto a movilizarse, razón por la cual CGT convocó estos actos en solitario.
Por

todo ello, no entendemos la posición de CCOO, que nos acusa de actuar en solitario convocando huelgas y manifestaciones, y

convoca en solitario una Concentración en Atocha el 14 de septiembre, sin comunicar su intención previamente al resto de

Sindicatos y sin contar con nadie, todo un ejemplo de coherencia. Suena más a lavada de cara por no haber movilizado antes

que a una actuación organizada y contundente contra los planes del gobierno.

Esperamos que este acto suponga un

cambio en sus actuaciones hasta el momento y el inicio de movilizaciones. CGT sí se ha dirigido a CCOO para tratar de

establecer acciones conjuntas.

Desde CGT creemos que la situación es insostenible, desde el desgraciado accidente

ferroviario de Santiago de Compostela, el modelo de ferrocarril que nos vienen imponiendo esta más que en entredicho. Los

planes del ejecutivo amenazan seriamente la seguridad y continuidad de las empresas ferroviarias, el nivel de empleo y a las

condiciones de trabajo.
Nosotros sí haremos partícipes de nuestras propuestas

al resto de organizaciones sindicales buscando la unidad de acción y vamos a luchar hasta donde sea necesario para que los

planes del gobierno no se materialicen, pero si esto no es posible, no dudaremos en actuar en solitario.

PARTICIPA

Y LUCHA POR TU FUTURO

¡AFÍLIATE A CGT!

SFF-CGT