Home / Acció Sindical / El Consell acomiadarà a 1.000 treballadors de RTVV i canviarà la seua llei.

El Consell acomiadarà a 1.000 treballadors de RTVV i canviarà la seua llei.

Jaraba ultima amb Fabra el pla de

viabilitat de Price Waterhouse, que contempla l’ERO i el canvi de l’actual model de Canal 9 – Preveuen liquidar l’ens

públic, transferir els 1.241 milions de deute a la Generalitat i convertir-ho en corporació, a l’estil de RTVE.


Els plans d’aplicar una urgent i dràstica teràpia de xoc a l’ens i les seues societats per a

intervindre sobre la seua crítica situació econòmica -RTVV, en situació de fallida tècnica, acumula 1.241 milions de deute-

figura ja en els papers, en l’agenda de tasques immediates. El director general de l’ens públic, José López Jaraba, està

ultimant, d’acord amb el president de la Generalitat, un pla de reestructuració del grup públic audiovisual que inclou

l’acomiadament d’un miler dels 1.800 empleats que actualment presten els seus servicis en RTVV, Canal 9 i Ràdio 9.

L’ERO, que reduirà la plantilla de la televisió i la ràdio públiques a menys de la mitat, és una de les iniciatives

indefugibles en el pla de viabilitat elaborat per la consultora Price Waterhouse per encàrrec del director general. La

immensa majoria dels empleats de l’ens i les seues societats és personal laboral -són comptats els funcionaris-, per la qual

cosa percebran els preceptius 45 dies per any per acomiadament improcedent. L’ERO previst no té data posada però

s’executarà abans de finalitzar l’any, segons fonts de la Generalitat. El cap del Consell ha anunciat de forma reiterada,

des del propi discurs d’investidura fins en diverses entrevistes en els mitjans, que s’imposa aprimar RTVV.
La

raquítica situació dels comptes generals de l’Administració autonòmica faran necessari un pla d’austeritat que va ser

anunciat en la primera reunió del nou Govern autonòmic i que imposa retalls en Educació, sanitat, reducció d’alliberats

sindicals o l’amortització de 704 llocs de funcionaris per a estalviar 680 milions d’euros.
Una quantitat que és

pràcticament la mitat del deute acumulat per RTVV, que ascendix a 1.241 milions. El desajust entre gastos i ingressos és

crònic. La radiografia de Canal 9 revela una economia terminal fruit de l’augment dels costos de personal (la plantilla de

l’any 1995 la configuraven 800 empleats), la compra de drets del futbol o de producció aliena i la caiguda d’ingressos al

compàs de la pèrdua de publicitat, per l’afonament de les audiències i la saturació del mercat audiovisual.
En estes

circumstàncies, el patrimoni net negatiu de RTVV, la diferència entre l’actiu i el passiu de la societat, va aconseguir en

2009 els 1.139 milions, segons la Sindicatura de Comptes. El propi síndic, Rafael Vicente Queralt, va alertar sobre la

necessitat adoptar “mesures excepcionals” per a “paralitzar el procés de deteriorament davant dels continus desequilibris

patrimonials”.

Adéu a l’ens públic
L’informe de Price Waterhouse, que ha costat 180.000 euros a l’ens

públic, també conclou la necessitat fer canvis legals per a reorganitzar el grup. El Consell té previst en este sentit

aprovar una nova norma reguladora, que substituirà a la Llei 7/1984 de Creació de RTVV, el principal objectiu de la qual serà

convertir a l’ens en una corporació pública a l’estil de RTVE.
El nou estatus legal tindrà com a conseqüència

immediata la liquidació de l’actual Radiotelevisió Valenciana i l’assumpció del seu deute per part de la Generalitat com a

soci únic que és. El canvi normatiu pot escometre’s per dos vies: la tramitació ordinària en forma de projecte de llei o

l’opció més ràpida, com a llei d’acompanyament als pressupostos de la Generalitat.