Home / Acció Sindical / Mobilitzacions de CGT a Unipost-Valencia.

Mobilitzacions de CGT a Unipost-Valencia.

Després de Constituïda la Secció sindical de CGT en Unipost-Valencia, en el centre de treball de Burjassot, sa

produït l’acomiadament improcedent d’un company, entenem este acomiadament com una clara persecució sindical per part de

l’empresa contra el col·lectiu de treballadors que lluita pels seus drets.Concentracions contra l’acomiadament i per la

readmissió del company Carlos Javier .
Concentracions els dies 14, 15, 16, 17, 18 i  21, 22, 23, 24, 25 de

juny a les 15:00h en la central d’Unipost: Avd de Burjassot 159-161.

S’han produït uns greus fets que volem denunciar davant de vosotr@s i mostrar la nostra més enèrgica protesta. Ha sigut

despedit el nostre company Carlos Javier (repartidor de València), portava 6 anys treballant en Unipost i tots els que li

coneixen li cataloguen com un treballador exemplar. La Empresa argumenta que ha sigut per baix rendiment, però al mateix

temps reconeix la Improcedència de l’acomiadament pagant una indemnització de 45 dies per any. Darrere d’este acomiadament

la CGT creu que hi ha un motiu clar, reprimir qualsevol intent d’implantació de la CGT a València.
Este company, junt

amb altres, s’ha organitzat i ha constituït la secció sindical de CGT-Unipost/València, eixint triat com a secretari general

de la secció sindical. Li ha faltat temps a l’Empresa per a despedir-lo, amb falses acusacions de baix rendiment,
Intentat per tots els mitjans que la CGT no es consolide a València. Esta repressió no és nova ja que, com tod@s sabeu, la

CGT va ser l’únic sindicat que no va firmar l’ERE i l’Empresa no perdona
Eixa “TRAÏCIÓ” als seus interessos. A la CGT

no li espanten els mètodes que usa l’Empresa, i seguirà constituint seccions sindicals per tot l’estat perquè estem

comptant amb el suport de les treballadors/es d’Unipost, i no ens importa que ens ratllen de ser radicals, si ser radicals

significa que no deixem de defendre a l@s treballadors/es llavors som radicals. No com han demostrat altres sindicats que a

hores d’ara no sabem a qui defenen ni quins interessos defenen…

Des del sindicat de Transports,  Comunicacions i

Mar de CGT-València, des de les seccions sindicals que la componen,des de les seues delegades i delegats, afiliades i

afiliats, ens solidaritzem amb el company Carlos Javier i, per això, durem a cap unes accions de protesta  a València en

favor seu i per l@s compañer@s despedid@s de l’ERE. Exigint la immediata reincorporació de Carlos Javier al seu lloc de

treball.

.
Per tant la Secció Sindical de CGT en Unipost-Valencia, convoca concentracions contra

l’acomiadament i per la readmissió del company Carlos Javier .
Concentracions els dies 14, 15, 16, 17, 18 i  21, 22,

23, 24, 25 de juny a les 15:00h en la central d’Unipost: Avd de Burjassot 159-161

Per ultime vos  sol·licitem

que envies faxos de solidaritat amb el text següent:

 NO A LA REPRESSIÓ SINDICAL CONTRA LA CGT !!!
 NO A

L’ACOMIADAMENT DE CARLOS JAVIER !!!
 REINCORPORACIÓ IMMEDIATA DE TOD@S
L@S AFECTAD@S DE L’ERO !!!

A

les direccions següents:

AV BURJASSOT, 159-161. 46015 VALENCIA
TEL963403555 FAX963403423

CL ARCIPRESTE VICENTE MENGOD,

18. 46900 TORRENT
TEL96158126 FAX961581264

CL KEPLER, 13-14 NAVE 1 P.I. SEPES. 46500 SAGUNTO
TEL962661497 FAX962661497

CL CULLERA, 8 BAJO. 46600 ALZIRA
TEL962402923 FAX962402923 

Salut i anarcosindicalisme.

Sec. Comunicació de la Federació Local de sindicats de CGT-València
.————————————————————————————

Movilizaciones de CGT en Unipost-Valencia.
Después

de Constituida la Sección sindical de CGT en Unipost-Valencia, en el centro de trabajo de Burjassot, sea producido el despido

improcedente de un compañero, entendemos este despido como una clara persecución sindical por parte de la empresa contra el

colectivo de trabajadores que lucha por sus derechos.concentraciones contra el despido y por la readmisión del compañero

Carlos Javier .

Concentraciones los dias 14, 15, 16, 17, 18 y 21, 22, 23, 24, 25 de Junio

a las 15:00h en la central de Unipost: Avd de Burjassot 159-161

Se han producido unos graves

hechos que queremos denunciar ante vosotr@s y mostrar nuestra más

enérgica protesta. Ha sido despedido nuestro compañero Carlos

Javier (repartidor de Valencia), llevaba

6 años trabajando en Unipost y todos los que le conocen le

catalogan como un trabajador ejemplar. La

Empresa argumenta que ha sido por bajo rendimiento, pero al mismo

tiempo reconoce la

improcedencia del despido pagando una indemnización de 45 días por año. Detrás de este despido

la

CGT

cree que hay un motivo claro, reprimir cualquier intento de implantación de la CGT en

Valencia.

Este compañero, junto a otros, se ha organizado y ha constituido la sección sindical de

CGT

Unipost/Valencia, saliendo elegido como Secretario General de la sección sindical.

Le ha

faltado tiempo a la Empresa para despedirlo, con falsas acusaciones de bajo rendimiento,

intentado por todos los medios que

la CGT no se consolide en Valencia. Esta represión no es nueva ya

que, como tod@s sabéis, la CGT

fue el único sindicato que no firmó el ERE y la Empresa no perdona

esa “TRAICIÓN” a sus intereses. A la CGT no le asustan los

métodos que usa la Empresa, y seguirá

constituyendo secciones sindicales por todo el estado porque estamos contando con el apoyo de l@s

trabajadores/as de Unipost, y no nos importa que nos tachen de ser radicales, si ser radicales

significa

que no dejamos de defender a l@s trabajadores/as entonces somos radicales. No como han

demostrado otros sindicatos que a día de hoy no sabemos a quién defienden ni qué intereses

defienden…
Desde el sindicato de Transportes, Comunicaciones y Mar de

CGT-Valencia, desde las secciones sindicales que la componen,desde sus delegadas y delegados, afiliadas y afiliados, nos

solidarizamos con el compañero Carlos

Javier y, por eso, vamos a llevar a cabo unas acciónes de

protesta en Valencia en favor suyo y por l@s compañer@s despedid@s del ERE. exigiendo la inmediata reincorporación de Carlos

Javier a su puesto de trabajo.

.
Por lo tanto la Sección Sindical de CGT en Unipost-Valencia,

convoca concentraciones contra el despido y por la readmisión del compañero Carlos Javier .

Concentraciones los dias 14, 15, 16, 17, 18 y 21, 22, 23, 24, 25 de Junio a las 15:00h en la

central de Unipost: Avd de Burjassot 159-161

Por

ultimo os solicitamos que envies faxes de solidaridad con el siguiente texto:


¡¡¡ NO A LA

REPRESIÓN SINDICAL CONTRA LA CGT !!!

¡¡¡ NO AL DESPIDO DE CARLOS JAVIER !!!

¡¡¡ REINCORPORACIÓN

INMEDIATA DE TOD@S

L@S AFECTAD@S DEL ERE !!!
A las siguientes direcciones:

AV BURJASSOT, 159-161. 46015 VALENCIA
TEL963403555

FAX963403423

CL ARCIPRESTE VICENTE MENGOD, 18. 46900 TORRENT
TEL96158126 FAX961581264
CL KEPLER, 13-14 NAVE 1 P.I. SEPES. 46500 SAGUNTO
TEL962661497 FAX962661497
CL CULLERA, 8 BAJO. 46600 ALZIRA
TEL962402923 FAX962402923

Salud y anarcosindicalismo.
Sec. Comunicación de la Federación Local de sindicatos de CGT-Valencia.